Fylkestingets marsmøte

Fylkestingets møte i mars avholdes digitalt 16. – 19. mars.

Tidspunkt
Tirsdag 16.03.2021 10.00 - fredag 19.03.2021 15.00
Sted
Teams

Saksliste og saksdokumenter for møtet er tilgjengelig på vårt politiske område.

Du kan også klikke deg inn i enkeltsakene i programmet under. NB! Endringer i programmet kan forekomme.

Publikum kan følge møte direkte på vår web-TV

Program

Tirsdag 16. mars

Kl. 10.00 Åpning

 • Kulturinnslag
 • Navneopprop
 • Godkjenning av innkalling
 • Ungdommens fylkesråd (inntil 20 min)
 • Godkjenning av saksliste
 • Godkjenning av møteplan
 • Valg av to i tillegg til fylkesordfører til å underskrive protokoll

Muntlig spørretime NB! Tema for spørsmål varsles fylkesordfører senest fredag 12. mars kl. 14.00.

Referatsak 1/21 Valg av skjønnsmedlemmer for perioden 1 januar 2021 til 31 desember 2024 – suppleringsvalg Ibestad kommune

Referatsak 3/21 Fremtidige inntekter i bomringen – høring av utvalgsrapport

Referatsak 4/21 Innspill jordbruksforhandlingene 2021 fra Troms og Finnmark fylkeskommune

Referatsak 5/21 Høring om ny lengdegrense i kystflåten frå Nærings- og Fiskeridepartementet

Kl. 12.00 – 13.00 Lunsj

Orienteringer

 • Om Wisting og status øvrige felt i Barntshavet v/Equinor inntil 20 min
 • Om Nofima sin rapport om leveringsplikten og forslag til endringer v/Nofima inntil 20 min
 • Om demografiutvalgets rapport «Det handler om Norge» v/utvalgsmedlem Jonas Stein inntil 20 min                    

25/21 Fylkesrådsleders tale v/Bjørn Inge Mo, inntil 20 min (debatt fylkesrådsleders tale torsdag)

23/21 Uttalelse fra stifterne av Dasearena Nord om endring av navn og vedtekter for etableringen av Davvi – Senter for scenekunst

Kl. 15.00 – 15.30 Pause

21/21 Årsmelding fylkeseldrerådet 2020 (leder av fylkeseldrerådet gis ordet inntil 10 min)

Orienteringssak 1/21 Skolebruksplan for utdanning i TFFK – orientering om arbeidet

3/21 Reglement fylkesvalgstyret

20/21 Kontrollutvalgssak 04/21 – Kontrollutvalgets årsrapport for 2020

1/21 Unntatt offentligheten iht: § 13 jf. Fvl. §13 (1) nr.1                                              

 

Onsdag 17. mars

Kl. 09.00                              

 • Skriftlige spørsmål
 • Interpellasjoner

Se spørsmål og interpellasjoner her

Kl. 10.30 – 11.00 Pause

 • Interpellasjoner                                                            

4/21 Nye retningslinjer og vedtekter for kulturnæringsfondet

Kl. 12.30 – 13.30 Lunsj

5/21 Svar på høring – utkast til endring i forskrift om insentiv for film- og serieproduksjon

6/21 Svar på høring av forslag til program for konsekvensutredning for Wisting                

22/21 Fagskole spillutvikling

Kl. 15.00 – 15.30 Pause

10/21 Endring av økonomireglementet

11/21 Rammer for utbygging ved Ishavsbyen videregående skole og Fagskolen i Troms avdeling Tromsø

13/21 Finansiell årsrapport 2020, Troms og Finnmark fylkeskommune

15/21 Budsjettregulering per mars

 

Torsdag 18. mars

Kl. 09.00

2/21 Valg til styrer, råd og utvalg

8/21 Høring forslag til endring i båt og fergenøkkel

9/21 Prinsippsak brutto anbudskontrakt buss Finnmark fra 2023                              

Kl. 10.30 – 11.00 Pause

25/21 Fylkesrådsleders tale (debatt)

Kl. 12.30 – 13.30 Lunsj

12/21 Høring – NOU 2020:15 Det handler om Norge

7/21 Alternativer for båtsambandet til Årøya                    

Kl. 15.00 – 15.30 Pause

16/21 Høring – Ny boligsosial lov

17/21 Svar på høring – NOU 2020: 13 Private aktører i velferdsstaten

18/21 Svar på høring – Lege i spesialisering -LIS1-ordningen – evaluering og tiltak

24/21 Representantforslag fra Benjamin Furuly, H og Cecilie Mathisen, H. - psykisk helse

 

Fredag 19. mars

Kl. 09.00

26/21 Forslag til endring i leveringspliktforskriften

27/21 K-sekretariatet IKS – endring selskapsavtale pr 01.01.2021

Kl. 10.30 – 11.00 Pause

14/21 Søknad om for- og hovedprosjekt: Utbedring av inneklima i Håja-bygget ved Hammerfest videregående skole

19/21 Gjennomgang vertsfamilier, elevboliger og internat Troms og Finnmark

- Uttalelser

Kl. 12.30 – 13.30 Lunsj

- Uttalelser

Arrangør

Troms og Finnmark fylkeskommune
Til toppen