Utsyn Nord: Unge voksne - et levende samfunn i nord

I dette webinaret belyser vi demografiske trender og flyttemønster i Troms og Finnmark, samtidig som vi belyser tre faktorer som kan ha betydning for om ungdom og unge voksne blir eller drar.

Dato
24. mars 2021
Tid
11:00 - 13:00
Sted
TFFK web-TV
 • Hva skal til for at flere innvandrere ønsker å bo i Troms og Finnmark?
 • Kan samehets påvirke bostedsvalg for unge samer?
 • Hva betyr medvirkning i lokaldemokratiet for ungdom og unge voksnes bo- og blilyst?

Webinaret kan sees direkte på vår web-TV

Program

11.00-11.05: Velkomst og programgjennomgang.
Webinarleder - kommunikasjonssjef TFFK, Knut Are Mortensen

Kunnskapsgrunnlaget – Hva vet vi?

11.05-11.10: Oppdatering fra webinaret “Davil - din framtid i nord”
Silje Dalehaug, rådgiver Troms og Finnmark fylkeskommune

11.10-11.20: Ungdommens nordområdemelding
Martin Gamst Johnsen, deltaker ungdomspanelet

11.20-11.30: Konjukturbarometeret
Ingvild Brox Kielland, prosjektleder Unge stemmer

11.30-11.40: Demografiske trender og flyttemønster i Troms og Finnmark
Irmelin Kristin Nilsen, rådgiver analyseenheten Troms og Finnmark fylkeskommune

Bolk 1 – Arbeidsinnvandring og deltakelse i arbeidslivet

11.40 -12.00: Paneldiskusjon 

 • Anita Irene Andresen, seniorrådgiver Troms og Finnmark fylkeskommune
 • Stein Kristiansen, leder Yrkesopplæringsnemda
 • Evgenia Bektasova, project manager i Pikene på Broen

12.00-12.10: Pause

Bolk 2 – #doarváidál – samehets

12.10-12.30: Paneldiskusjon 

 • Tom Høgli, samfunnskontakt "TIL for alle"
 • Runar Myrnes Balto, leder i Norske Samers Riksforbund og sametingsrepresentant
 • Anita Lervoll, elev- og lærlingeombud Troms og Finnmark fylkeskommune

Bolk 3 – Medvirkning

12.30-12.50: Paneldiskusjon

 • Markus Haraldsvik, leder Dyrøy ungdomsråd
 • Victoria F. Mathiassen, kommunestyrerepresentant Skjervøy kommune
 • Guro Martinsen, nestleder Ungdommens fylkesråd (UFR)

12.50-13.00: Oppsummering
Bjørn Inge Mo (Ap), fylkesrådsleder i Troms og Finnmark fylkeskommune

Her finner du programmet i PDF-format (PDF, 174 kB)

Tolking

Webinaret tolkes til nordsamisk via Interactio.

Hør via nettleser her

Last ned Interactios Easy-To-Use app for android her

Eller for Apple her

For best opplevelse anbefaler vi å høre oversettelsen via App på din telefon og følge video i nettleser på din datamaskin.

Eventkode: Utsyn nord

Bakgrunn for webinaret

I Nord-Norge registreres nedgang i folketall, særlig i distriktskommunene. Mange unge voksne flytter sørover for å ta utdanning og jobbe. Innad i Nord-Norge ser man også en sentraliseringstrend rundt byene, der unge mennesker flytter fra distriktskommunene og inn til bysentra i regionen. Samtidig flytter mange unge fra byene i nord til sør. Som en følge av mindre innvandring til Nord-Norge, har innbyggertallene flere steder stagnert eller sunket. Hvordan kan man snu befolkningsutviklingen og gjøre det attraktivt for unge voksne å bli i nord, både i byene og i distriktene? 

De klassiske årsakene til at unge flytter er tilgang til arbeid og utdanning, samt kulturtilbud. Vi vet også at bolig, samferdsel og kommunikasjon er svært viktig for unge voksnes bostedsvalg. Dette ble belyst i webinaret «Davil – din fremtid i nord» i fjor høst. Vi oppsummerer innspillene fra webinaret. Det samme gjelder for innspillene ungdom i nord gjorde til ungdommens nordområdemelding. I spørreundersøkelser utført av Konjukturbarometeret Nord-Norge, fremkommer det at unge mennesker ønsker mer innflytelse på lokal- og regionalpolitikk. Kun sju prosent opplever at de i stor grad påvirker lokalsamfunnet sitt.

Les mer om Utsyn Nord her

Arrangør

Troms og Finnmark fylkeskommune
Til toppen