Utsyn Nord: Innovasjon i kommunene gjennom Horisont Europa

I dette webinaret tar vi for oss hvordan EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horisont Europa kan støtte forskning- og innovasjon i bykommuner og distriktskommuner i Troms og Finnmark.  

Dato
15. april 2021
Tid
9:00 - 10:45
Sted
TFFK web-TV

Du vil bli kjent med norske aktørers prosjekterfaring, hvilke aktiviteter som kan inngå i et Horisont-prosjekt, veien frem mot en eventuell søknad og hvilke støttespillere som kan følge deg underveis.

Webinaret arrangeres i samarbeid med Forskningsrådet.

Se webinaret direkte via vår web-TV

Program

09.00-09.10: Velkomstord, ved Anne Toril Eriksen Balto, fylkesrådets nestleder, Troms og Finnmark fylkeskommune

09.10-09.25: «Hvordan passer Horisont Europa for kommunene i Troms og Finnmark», ved Idun Lyngstad, Forskningsrådet

09.25-09.40: «Naturbaserte løsninger mot flom og ras –, merverdien av et Horisont- prosjekt», ved Turid Wulff Knutsen, Innlandet fylkeskommune

09.40-09.55: «Livsmestring i skolen - et samarbeid mellom norske kommuner og forskningsmiljøer i Europa”, ved Modum kommune og Viken fylkeskommune

09.55-10.00: Pause

10.00-10.20: «Vi ser nærmere på hva som ventes av kommende utlysninger i Horisont Europa», ved Idun Lyngstad, Forskningsrådet

10.20-10.30: Spørsmål og svar

10.30 -10.45: «Veien videre frem mot et Horisont Europa prosjekt», ved Marthe Svensson, Troms og Finnmark fylkeskommune

Som en oppfølging av webinaret vil TFFK og Forskningsrådet invitere kommunene i Troms og Finnmark til en workshop i månedsskiftet april/mai. Her får aktørene mulighet til å delta på idémyldring med andre kommuner, fylkeskommunen, FoU-miljø og næringsliv i egen region. Kanskje kan dette være starten på et spennende innovasjonsprosjekt?

Påmelding

Påmelding skjer på epost til marthe.svensson@tffk.no

Påmeldingsfrist er 12.april.

Ved å melde deg på webinaret godtar du å bli med på streaming av arrangementet via tffk.no.  Vi anbefaler at du slår av kamera, dersom du ikke ønsker at bilde av deg skal komme ut på streamen.

Om Horisont Europa

EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horisont Europa gir norske aktører innen både offentlig sektor, næringsliv og FoU-miljø anledning til prosjektsamarbeid ute i Europa. I tillegg til prosjektfinansiering; kan deltakelse i Horisont Europa bidra til utvikling av ny kunnskap, teknologi og løsninger, tilgang på nettverk og spennende utviklingsmuligheter.

De kommende utlysningene i Horisont Europa berører blant annet klima- og miljøspørsmål, mobilitet, matproduksjon, samfunnssikkerhet og helse i bred forstand.

Les mer om Horisont Europa her

Les mer om Utsyn Nord her

Arrangør

Troms og Finnmark fylkeskommune - Forskningsrådet
Til toppen