Utsyn Nord: Arktiske ambisjoner – regionale ringvirkninger

I dette webinaret ser vi nærmere på hva internasjonalt arbeid på klima- og miljøfeltet kan bety for utviklingsmulighetene i vår del av Arktis.

Dato
6. mai 2021
Tid
9:00 - 11:00
Sted
TFFK web-TV

Vi spør oss: Hvilke ambisjoner har noen av de sentrale samfunnsaktørene i regionen, sett i lys av utviklingstrekk internasjonalt? Hva kan være ringvirkninger regionalt av deres satsninger og prosjekter, og hvordan kan vi i fellesskap utnytte handlingsrom og samarbeidsmuligheter internasjonalt?

Se webinaret direkte på vår web-TV

Program

09.00-09.02 Introduksjon, ved moderator Knut Are Mortensen, kommunikasjonssjef i Troms og Finnmark fylkeskommune

09.02-09.10 Velkommen, ved fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo, Troms og Finnmark fylkeskommune

09.10-09.25 Kunsten å skille mellom is og bart i nordområdene, ved Andreas Østhagen, seniorforsker, Fridtjof Nansens Institutt

09.25-09.40 Havpanelets rapport – et grunnlag for regionale prioriteringer?  ved Edel Elvevoll, Senter for hav og Arktis

09.40-09.55 Arctic Mayors Forum – verdien av et arktisk samarbeidsorgan på lokalt nivå, ved Gunnar Wilhelmsen, ordfører i Tromsø kommune

09.55-10.05 Pause

10.05-10.20 UiTs arktiske ambisjoner – samspill og samarbeid, ved Kenneth Ruud, prorektor UiT, Norges arktiske universitet

10.20-10.35 Industri- og næringsliv i Øst-Finnmark -  et taktskifte?  ved Trond Haukanes, daglig leder i Øst-Finnmark rådet

10.35-10.50 Forbindelsen mellom EUs Green Deal og APs nordområdepolitikk – hvilke utfordringer og muligheter? ved Espen Barth Eide, Stortingspolitiker

10.50-11.00 Oppsummering, ved Stein Ovesen, fylkesdirektør i Troms og Finnmark fylkeskommune

Bakgrunn

Vi opplever i dag et geopolitisk spenningsbilde som vi ikke har sett på flere tiår, og de arktiske områdene preges av stormaktspolitikk og rivaliserende interesser. Men, parallelt foregår det mellomstatlige og overnasjonale samarbeidsprosesser, som virker inn også på utviklingen i nord. Prosesser i blant annet Arktisk Råd, EU og Havpanelet vil kunne ha konsekvenser for samfunns- og næringsutvikling lokalt og regionalt. Både i form av ny forvaltningspraksis og retningslinjer, men også nye satsninger og økonomiske virkemidler aktuelle for forsknings- og næringsliv i Troms og Finnmark.

Les mer om Utsyn Nord her

Arrangør

Troms og Finnmark fylkeskommune
Til toppen