Utsyn Nord: Hva er god nok akuttmedisinsk beredskap i Troms og Finnmark?

 

Hvordan står det egentlig til med den akuttmedisinske beredskapen i Troms og Finnmark, er den forsvarlig og hvem har ansvaret for at hjelpa kommer når vi trenger den?

 

Dato
3. juni 2021
Tid
9:00 - 11:00
Sted
TFFK web-TV
Fylkesrådet i Troms og Finnmark fylkeskommune har bedt Helse Nord RHF om at det gjennomføres en helhetlig gjennomgang av akuttberedskapen i regionen for å sikre en tjeneste som er riktig dimensjonert og har nødvendige ressurser og kompetanse til å styrke beredskapskjeden.
 
For å få en helhetlig forståelse av dagens situasjon, muligheter og utfordringer har vi invitert inn sentrale aktører fra Helse Nord, UNN, Finnmarkssykehuset, SKDE og Statsforvalteren til å dele sine erfaringer og refleksjoner om hvilke grep som må tas for en trygg og god akuttmedisinsk beredskap i Troms og Finnmark.

 

Følg webinaret direkte på vår web-TV

Program

09.00 – 09.05 Velkommen og praktisk informasjon. Knut Are Mortensen, kommunikasjonssjef i Troms og Finnmark fylkeskommune

09.05 – 09.15 Hva er god nok akuttberedskap i Troms og Finnmark og hvem har ansvaret for at hjelpa kommer når vi trenger den? Fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo (Ap)

09.15 – 09.30 Betyr bosted noe for hvilke spesialisthelsetjenester folk mottar? Barthold Vonen, direktør Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE)

09.30 – 09.45 Hva er statur på akuttmedisinsk beredskap i nord? Jon Mathisen, Klinikksjef, Akuttmedisinsk klinikk UNN

09.45 – 10.00 Anne Grethe Olsen, Fylkeslege, Statsforvalteren i Troms og Finnmark

10.00 – 10.15 God akuttberedskap- den er nærmere enn du tror.  Hanne Rikstad Iversen, Anestesilege, lokalmedisinsk leder 330 skvadronen redningshelikopter avd Banak, Medisinsk rådgiver Prehospital klinikk Finnmarkssykehuset

10.15 – 10.25 Pause

10.25 – 10.40 «Trygg akuttmedisin» -veien til bedre akuttberedskap.  Aslak Hovda Lien, Kommuneoverlege i Senja og Sørreisa kommune

10.40 – 10.55 Hvorfor gjennomgår Helse Nord den samlede ambulanseberedskapen, og hva skal det bidra til? Geir Tollåli, fagdirektør i Helse Nord RHF

10.55 – 11.00 Avslutning

Tolkning

Webinaret tolkes til nordsamisk via Interactio.

Last ned Interactios Easy-To-Use app for android her

Last ned Interactios Easy-To-Use app for Apple her

For best opplevelse anbefaler vi å høre oversettelsen via App på din telefon og følge video i nettleser på din datamaskin.

Eventkoden er: Akutt

OBS! Når du er inne i Interactio, husk å trykk «select» på språkvalget ditt.

Les mer om Utsyn Nord her

Arrangør

Troms og Finnmark fylkeskommune
Til toppen