500 000,- juolluduvvon sámi giellaovdáneapmái

Fylkkagirjerájus, Davvi Lávdi ja Sámekonferánsa ožžot ovddidandoarjaga maŋŋel go fylkkaráđđi lea juohkán Sámedikki guovttegielalašruđaid.

Person smiler. Samisk og kvensk flagg synlig. Foto - Deaddil ja stuora govva ihtáEkonomiija ja kultuvra fylkkaráđđi, Ronald Wærnes (Gb). Troms og Finnmark fylkeskommune

Ovddidandoarjja váldoulbmil lea ahte fylkkagielddat nannejit ja ovdánahttet sámi gielaid konkrehta gielladoaimmaid bokte.

– Dát ruhtadeapmi Sámedikkis lea dehálaš doarjja sihkkarastit ahte fylkkagieldda geatnegasvuohta Sámelága giellanjuolggadusaid ektui sáhtit čuovvolit, ja ahte min mihttomearri ovttasbargošiehtadusas čađahuvvojit, cealká Ekonomiija ja kultuvra fylkkaráđđi, Ronald Wærnes (Gb).

Fylkkaráđđi Wærnes lea hui duhtavaš go fylkkagielda dán jagi lea ožžon 500 000,- lassáneami guovttegielalašruđain.

– Doarjja lea sávahahtti ruhta maid mii boahtit geavahit erenoamášdoaimmaide nannet ja ovdánahttit sámegiela olles Romssas ja Finnmárkkus.  

Ná lea ovddidandoarjja juhkkojuvvon

Fylkkagirjerádju

Romssa ja Finnmárkku fylkkagirjerájus lea ožžon ovddidandoarjaga čuovvovaš doaimmaide:

  • Sámegiel doaluide Romssa ja Finnmárkku álbmotgirjerádjosiin, erenomážit Sámi álbmotbeaivvi ja Giellavahkku oktavuhtii. Juolluduvvon: 110 000,-
  • Finnmárku: Ovddidit govvagirjemánusa Elisabeth Meyer sámi guovllus prošektii, sámegiella vuosttašgiellan. Juolluduvvon: 25 000,-
  • Sámegiel almmuhus: Romssa ja Finnmárkku priváhtaarkiiva gáhtten ja ovttasdoaibmanplána. Juolluduvvon: 25 000,-

Davvi lávdi

Davvi lávdi lea ožžon ovddidandoarjaga čuovvovaš doaimmaide:

  • Heiveheapmi ja čađaheapmi Sámi musihkkabuvttadeapmái – Oarji Juolluduvvon: 50 000,-
  • Heiveheapmi ja čađaheapmi Sámi musihkkabuvttadeapmái – Nuorta. Juolluduvvon: 50 000,-
  • Kultuvrralaš skuvlalávka: Vuođđoskuvlla ja JS sámi buvttadeapmái Juolluduvvon: 120 000,-
  • Romssa Girje- ja kulturbusse: Gaskkustit sámi sisdoalu. Juolluduvvon: 40 000,-

Lassin lea Fylkkagieldda Sámekonferánsii juolluduvvon 30 000,- sámi sisdoalu buvttadeapmái.

Til toppen