Aktuelt

Satser vilt i Troms og Finnmark

1,15 millioner fordeles av fylkesrådet til vilttiltak. 25 tiltak knyttet til høstbare viltressurser mottar støtte.

4,2 millioner til friluftsliv

Fylkesrådet har fordelt millionbeløp til friluftsaktivitet, tilrettelegging og ferdselsåreprosjekt.

Nå begynner arbeidet med Tenk Tromsø

Stortingsproposisjonen «Utbygging og finansiering av Bypakke Tenk Tromsø» er nå vedtatt i Stortinget. Nå starter arbeidet med tidenes største samferdselsløft i Tromsø.

Bondeopprør utenfor Fylkeshuset

  Med traktorer og bannere presenterte bøndene sitt syn på årets jordbruksoppgjør for fylkesrådet.

Disse frivillige organisasjonene mottar støtte

Fylkesrådet har bevilget 670 000 kroner til frivillige organisasjoner i Finnmark. Fylkesråd Anne Toril Eriksen Balto (Sp) roser frivilligheten i anledning tildelingen.

Millioner til nyskapende klimaprosjekt 

UiT og TFFK har fått 24 millioner fra EU til et felles klimaprosjekt, i skarp konkurranse med andre europeiske regioner. 

500 000,- til «Læring i friluft»

Fylkesrådet har bevilget 500 000,- til satsningen «Læring i friluft». Ordningen legger opp til mer og bedre uteundervisning i skolene i Troms og Finnmark.  

Asfalt for 300 millioner kroner

  Lukten av asfalt til rekordstore summer vil snart legge seg over fylket. 

Øker støtten til matbutikker i utkantstrøk

Fylkeskommunen lyser nå ut midler til dagligvarebutikker i utkantstrøk, som kan søke sin kommune om støtte. – Målet er å sikre at befolkningen har tilgang på essensielle varer i sitt nærmiljø, sier fylkesråd Karin Eriksen (Sp).

– Samiske museer må få bedre fasiliteter

Fylkesråd Anne Toril Eriksen Balto (Sp) satte utviklinga av samiske museer på agendaen under den åpne høringen om museumsmeldingen i Stortingets familie – og kulturkomité.

Til toppen