Aktuelt

Felles plattform med Vegdialog 2020

  Fylkeskommunen inviterer i år kommunene til dialogmøter – for å informere og bli informert om vegadministrasjon.  

Vis do-vett i sommer

Mens naturperlene i nord fylles med forventningsfulle feriegjester, preges flere turområder av toalettpapir. – Vis hensyn i naturen, oppfordrer fylkesråd Anne Toril Eriksen Balto (Sp).

Årets arbeidsstipend gikk til Tromsø-forfatter

Forfatteren Ingvild Holvik er tildelt 100 000,- i arbeidsstipend. Det er fylkesbibliotekene i Nordland og Troms og Finnmark som deler ut det årlige stipendet.

Nye studieplasser til fagskolene i Troms og Finnmark

Stortinget har vedtatt en økning av studieplasser i fagskolene i landet. Det er en svært viktig satsing for fremtidig kompetanse i samfunnet.

Fjerner passasjerbegrensningene i kollektivtrafikken

Fra mandag 6. juli oppheves passasjerbegrensningen om bord i busser, hurtigbåter og ferger i Troms og Finnmark.

Disse idretts- og aktivitetsanleggene får spillemidler

Fylkesrådet i Troms og Finnmark har fordelt 78,3 millioner kroner til anlegg for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet.

Til topps i finalerunden for innovasjonspartnerskap!

    Samferdselsdivisjonen i Troms og Finnmark fylkeskommune får 10,3 millioner kroner fra Innovasjon Norge til utviklingsarbeid i sitt innovative skredsikringsprosjekt.

Bjørn Inge Mo sykemeldt

Fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo er sykemeldt i to uker.

Informasjon om Elev-PC

Skal du begynne på videregående skole til høsten? Da må du ha tilgang til en bærbar datamaskin.

Flere elever fullfører og består videregående opplæring 

Statistisk sentralbyrå presenterte gjennomføringstallene for videregående opplæring i dag. Tallene er hyggelig lesning for Troms og Finnmark.

Til toppen