Aktuelt

Digitale høringsmøter

For å sikre dialog og medvirkning inviteres det nå til digitale høringsmøter om vannforvaltningsplaner i Troms og Finnmark vannregion, samt Norsk-finsk vannregion.

13,4 millioner ekstra til koronarammede bedrifter

Nå kan koronarammede bedrifter i Troms og Finnmark søke fylkeskommunen om ferske midler til bedriftsintern opplæring. Tilskuddet skal øke kompetanseutviklingen og hindre permitteringer og oppsigelser.

Folkehelsearbeid i Troms: status og planer for 2021

Siden 2019 har fire pilotkommuner i Troms deltatt i et folkehelseprogram med fokus på psykisk helse, livskvalitet, samt barn og unge. Her kan du lese om satsningen i 2021.

Se nord –Geahča davás – Katto pohjaisheen

  Fylkesrådet i Troms og Finnmark har vedtatt å sende på høring  Se nord –Geahča davás – Katto pohjaisheen Regional planstrategi for Troms og Finnmark 2020-2024 .   

Pilotprosjekt skal gi økt kunnskap og styrke næringslivet

Nord-Troms Studiesenter, Sør-Varanger Utvikling og Troms og Finnmark fylkeskommune samarbeider om prosjektet Kompetansepilot som har som mål å utvikle og teste ut modeller for kompetanseheving tilpasset næringslivets behov.

Klart for ArcticSkills 2021 

  Den 23. mars sendes den internasjonale yrkesfagkonkurransen ArcticSkills 2021 digitalt.

Foreslår tiltak til demografiutvalget

  Demokratiutfordringer i nord var tema da fylkestinget torsdag behandlet sak 12/21 Høring – NOU 2020:15 Det handler om Norge

Godkjente opprettelsen av nytt senter for scenekunst

Fylkestinget vedtok tirsdag å stille seg bak virksomheten Davvi – Senter for scenekunst, som er en sammensmeltning av Dansearena Nord AS og RadArt - Nettverk for fri scenekunst.

Fylkesrådsleders tale til fylkestinget

  Den årlige fylkesrådsleders tale til fylkestinget ble i dag presentert digitalt av Bjørn Inge Mo (Ap), hvor han gikk gjennom det siste året for fylkesrådet i Troms og Finnmark fylkeskommune.

Fylkestingets marsmøte er åpnet

Det var duoen Skogmo og Haanshus som sto for det kulturelle innslaget under åpninga av årets første fylkesting. Fylkestinget avholdes digitalt i perioden 16. til 19. mars. 

Til toppen