Aktuelt

Ferske tall viser at antall reiser med bybussen i Tromsø har økt med over 20 prosent fra 2014 til 2019. Det betyr at tiltakene som er iverksatt gjennom Belønningsordningen har hatt ønsket effekt.
 

Hålogaland Teaters eiere, Troms og Finnmark fylkeskommune og Tromsø kommune, har klare forventninger og krav om at Nord-Norge skal ha et teater med nasjonal status.

Mandag 13. januar gikk startskuddet for Tromsø internasjonale filmfestival. Den 30. i rekken.

Ved hjelp av ny signalteknologi stopper endelig regionbussene på Rustahøgda igjen

Tromsø har vært klar til forhandlinger om en byvekstavtale siden 2018. Nå må porteføljen revideres og det må fattes nye lokale vedtak.

Nå er den nye tuben på havneterminalen endelig åpnet, og hurtigbåtpassasjerene kan nå gå nesten tørrskodd til båtene mellom terminal og kai.

Fredag 20. desember ble det nye varslingsanlegget for snøskred i Holmbuktura satt i drift.  Nå har ferdsel langs den rasutsatte fylkesveg 293 blitt tryggere.

Torsdag 2. januar var den flunkende nye hurtigbåten MS Fjordprinsen på sitt første offisielle oppdrag for den nye fylkeskommunen.

Fylkeskommunen inviterer til regional høringsrunde om nasjonal transportplan for 2020-2023. Frist for å komme med innspill er 27. januar.

Oppmelding skal skje elektronisk på PrivatistWeb i perioden 15. januar – 3. februar.

Til toppen