Aktuelt

Omstillingsmillioner til Kautokeino

Kautokeino kommune får 5,5 millioner kroner i 2023. – Det er med glede vi opplever at omstillingsarbeidet i Kautokeino har oppnådd meget gode resultater på kort tid, sier fylkesråd for næring, plan, kultur og miljø, Marlene Bråthen (Sp).

Støtter lokale frisklivstiltak i flere kommuner

Totalt 11 kommuner er innvilget støtte til å utvikle sine frisklivs-, lærings- og mestringstilbud i 2023.

Styrker folkehelsesatsinga i Finnmark

Fylkesrådet fordeler over tre millioner kroner til folkehelsesatsing i Finnmark.

Ronald Wærnes går av som fylkesråd i Troms og Finnmark

Fylkesråd for økonomi og kultur, Ronald Wærnes (Sp) går ut av fylkesrådet i Troms og Finnmark fylkeskommune. Ole K. Josefsen (Sp) overtar.

Tiltakssonen: – Vi må se bredere på tiltakene

– Fylkesrådet er opptatt av befolkningsutviklinga i nord og av å ha en aktiv rolle i utforminga av den norske nordområdepolitikken.

Godkjente lister i Finnmark valgdistrikt

I henhold til valgloven § 6-7 skal valgmyndighetene, når listeforslagene er godkjent, legge de offisielle valglistene til Fylkestingsvalget 2023 i Finnmark ut til gjennomsyn.

Nå er arbeidene i gang på fv. 7874 Bjorelvnes – Kårvikhamn

Strekningen i Senja kommune skal utbedres gjennom Fylkesveiløftet.

Rekordstor tildeling av spillemidler

I år ble det tildelt 106,4 millioner kroner av spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Årets tildeling er rekordstor og overgår fjorårets tildeling.

– Pendling truer samfunnsbygging

Fylkesrådsleder Kristina Torbergsen (Ap) var i Kirkenes for å ta temperaturen i grensebyen.

Vil markedsføre tiltakssonen

Fylkesrådet vil sette av 1,3 millioner kroner til markedsføring av tiltakssonen. – Vi må gjøre vårt for å vise at vi har en attraktiv region å både bo i og å flytte til, sier fylkesrådsleder Kristina Torbergsen (Ap).

Til toppen