Aktuelt

Pressreader til alle folkebibliotek

Fylkestinget har bevilget kr. 85 000 til innkjøp av PressReader med tilgang til digitale medier i folkebibliotekene i Finnmark. 

Oppsparte midler skal komme elever og lærere til gode

– Nå er vår førsteprioritet at elever og lærere raskest mulig skal få skolehverdagen sin tilbake, uttaler fylkesråd for kunnskap og integrering, Bjarne Rohde (SV) i anledning avslutningen av lærerstreiken.  

1 million kroner til Øst-Finnmark kunnskapssenter

Fylkesrådet i Troms og Finnmark har innstilt å bevilge 1 million kroner til opprettelse av Øst-Finnmark kunnskapssenter (ØFK). 

Drøftet nordområdene med statssekretærer på Senja

Medlemmene i Regionalt nordområdeforum diskuterte utviklingen i nord under samling på Senja 21.-23 september.

Høring: Fredning av Alfheim svømmehall, samfunnshus og park

Med bakgrunn i temaene « Fellesskap og demokrati» og « Rekreasjon, fritid og folkehelse» i Riksantikvarens fredningsstrategi mot 2020 foreslås fredning av Alfheim svømmehall, samfunnshus og park i Tromsø. Forslag til vedtak er nå på høring.

Arbeidsministeren roser ny rekrutteringsutdanning for flerspråklige

Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen møtte deltakere og medarbeidere på pilotprosjektet Prepp da hun var på Tromsø-besøk denne uken.

Støtte til små butikker i utkantstrøk

15 nærbutikker i Troms mottar nå økonomisk støtte fra fylkeskommunen. – Lokalbutikkene er viktige servicesteder og møteplasser i distriktene, sier fylkesråd Karin Eriksen (Sp) i forbindelse med tildelingen.

Det nasjonale minoritetsteatret Kväänitetteri er stiftet

Lørdag 17.september stiftet Troms og Finnmark fylkeskommune sammen med Nordreisa, Alta og Vadsø kommune Kväänitetteri AS. Fylkesrådsleder Kristina Torbergsen (Ap) deltok i møtet.

Grenseløst samarbeid for et levende Nordkalotten

Politikere og fagfolk fra hele Norge-Sverige-Finland markerte tiårsjubileet til Nordkalottens grensetjeneste på framtidsforum om «Den levende Nordkalotten» i Tromsø.

2,6 km med ny gang- og sykkelvei åpnet langs fv. 86 på Senja

Fylkesrådsleder Kristina Torbergsen klippet snoren til den nye gang- og sykkelveien fra Silsand til Islandsbotn.

Til toppen