Aktuelt

– En enorm mulighet for bedrifter i nord

I forbindelse med etableringen av Finnmark Landforsvar ønsker fylkeskommunen og Sápmi næringshage nå å mobilisere leverandører i regionen.   

Snart kan festivalene søke tilskudd

For festivaler som skal arrangeres i 2021 er fristen for å søke støtte 1. desember. – Festivalene er viktige for både lokalsamfunn og regionen, sier fylkesråden.

Ingen jubel for ny langtidsplan

Forsvarforum Nord er ikke imponert over den nye langtidsplanen for forsvaret som ble lagt fram fredag.  

Vedtok nytt reglement for anskaffelser

Fylkestinget vedtok på oktobertinget et nytt reglement for anskaffelser i Troms og Finnmark fylkeskommune. Viktig å få på plass tidlig, mener fylkesråden.

Dugnad for hjertespråket

  – Fylket vårt rommer en stor samisk befolkning og vi har derfor et naturlig ansvar for å støtte og trygge samiske språk, sier fylkesråd Anne Toril Eriksen Balto (Sp) i anledning Samisk språkuke.

EU må gi gode forutsetninger for næringslivet i nord

  – Den regionalt differensierte arbeidsgiveravgiften (RDA) er et av de viktigste tiltakene for sysselsetting og bosetting i Nord-Norge, og må videreføres. Det mener fylkesrådslederne i de to nordligste fylkene.

Fylkesrådet har bevilget 32 millioner kroner til bredbåndsutbygging

11 kommuner i Troms og Finnmark er innvilget støtte på til sammen 32.493.540 kroner til etablering av bredbåndstilbud fordelt på 21 områder.

Tre nye tilskuddsordninger for kulturminner

Vi har flere tilskuddsordninger for ivaretagelse av kulturminner med søknadsfrist 1. november 2020.

Ny strategiplan for samferdsel

  Fylkeskommunen skal i framtiden fokusere på bærekraft, innovasjon og samfunnssikkerhet i sitt arbeid med samferdsel. Det vedtok fylkestinget torsdag.

Vedtok helhetlig skredsikringsprogram

Fylkestinget vedtok torsdag et helhetlig skredsikringsprogram for fylkesvegene i Troms og Finnmark. Forebyggende skredkontroll skal nå vurderes for alle rasutsatte strekninger.

Til toppen