Aktuelt

55,9 millioner til utslippsfrie hurtigbåter

Troms og Finnmark fylkeskommune har sammen med Vestland, Nordland og Trøndelag fått tildelt 55,9 millioner kroner fra Miljødirektoratet til å utvikle framtidens miljøvennlige hurtigbåter.

Si nei til fritt skolevalg

Fylkeskommuner landet rundt står sammen om oppfordring til Stortinget: Stopp regjeringens forslag om å innføre fritt skolevalg i hele landet!

Stor interesse for prosjektmidler til kvenske/norskfinske tiltak

Ved søknadsfristens utløp 15. november hadde nærmere 50 søknader kommet inn til Troms og Finnmark fylkeskommune. Søknadene er nå under behandling.

Krever stans i høring

Landsdelsrådet for kultur i Nord-Norge reagerer på manglende involvering, og krever at Kulturdepartementet stanser høringen om det regionale filmvirkemiddelapparatet.

Reguleringer i kongekrabbefiske 2021

Fylkesrådet er kritisk til Fiskeridirektoratets forslag til reguleringer i kongekrabbefiske i 2021. De mener direktoratet i alt for liten grad har konsekvensutredet de forslag og alternativer som fremmes i høringen.

600 millioner til kollektivinvesteringer i Troms og Finnmark

Fra 2021 til 2024 planlegger fylkesrådet å bruke 600 millioner kroner til investeringer for å forbedre kollektivtilbudet i fylket.

Vil du heve din kompetanse om offentlige anskaffelser?

Prosjektet «Leverandørutvikling Forsvaret, Porsangmoen» ønsker leverandører i hele regionen velkommen til en rekke webinarer i uke 48.

Tilgjengelighetsprisen: Send inn anbud

Troms og Finnmark fylkeskommune inviterer nå kunstnere til å sende inn anbud for å delta i utvelgelsen av kunstverk for Tilgjengelighetsprisen.

Ønsker innspill til nye kvenske/norskfinske strategier

Kvenske og norskfinske miljøer inviteres til digitalt dialogmøte torsdag 26. november. 

Samekonferansen 2020 blir digital

På grunn av koronasituasjonen er årets konferanse kuttet ned til én dag og gjennomføres som nettarrangement.

Til toppen