Aktuelt

«Nå er det alvor»

Fylkesrådet har nå vedtatt sitt høringsinnspill til Totalberedskapskommisjonen NOU:2023:17 - Nå er det alvor. Totalt består innspillet av 24 punkter av stor betydning for Troms og Finnmark.

Støtte til Newtonrommene

Fylkesrådet har tildelt Newtonrommene på Skjervøy og i Harstad henholdsvis 500 000,- og 420 000,-. – Vil styrke realfagsinteressen blant barn og unge, sier fylkesråd Marlene Bråthen (Sp).

Stor politisk begivenhet når Finnmark fylkeskommune gjenoppstår

Den 10. oktober konstitueres det nye fylkestinget for nye Finnmark fylkeskommune.

Slik blir det nye fylkestinget i Finnmark

Fylkesvalgstyret har nå godkjent fylkestingsvalget i Finnmark 2023. Her ser du hvem som er valgt inn som faste representanter i Finnmark fylkesting 2023-2027.

Slik blir det nye fylkestinget i Troms

Fylkesvalgstyret har nå godkjent fylkestingsvalget i Troms 2023. Her ser du hvem som er valgt inn som faste representanter i Troms fylkesting 2023-2027.

Disse har fått tildelt gjesteatelieret ved "Kysten" i 2024

12 kunstnere fra Norge og utlandet har fått tildelt opphold på gjesteatelieret ved Troms fylkeskultursenter - "Kysten" i 2024. To av disse er kunstnere fra vårt eget fylke.

Rapport om muligheter for organisering av videregående opplæring i Finnmark klar

Fylkestinget vedtok i desember 2022 å utrede mulighetene for organisering av videregående opplæring i Finnmark.

Gratulerer Kvääniteatteri

Fylkesrådet har lenge jobbet for å sikre en sikker finansiering av Kvääniteatteri/Kventeateret. – At de fra 2024 bevilges en fast post over statsbudsjettet er en kjærkommen nyhet, sier fylkesrådsleder Kristina Torbergsen (Ap).

Kunstner eller filmarbeider bosatt i Finnmark? Søk om arbeidsstipend

Er du yrkesaktiv kunstner eller filmarbeider bosatt i Finnmark? Nå kan du søke arbeidsstipend fra fylkeskommunen. S øknadsfrist 15. oktober 2023.

Markerte veiutbedringer langs fv. 848 Ytre Forså – Sørrollnes

Torsdag 7. september inviterte Troms og Finnmark fylkeskommune til markering av veiprosjektet på veistrekningen i Ibestad kommune.

Til toppen