1 million kroner til Øst-Finnmark kunnskapssenter

Mann smiler til kamera. Foto - Klikk for stort bildeFylkesråd for kunnskap og integrering Bjarne Rohde (SV) er fornøyd med at det har blitt bevilget midler til Øst-Finnmark kunnskapssenter. Victor Omma/TFFK Fylkesrådet i Troms og Finnmark har innstilt å bevilge 1 million kroner til opprettelse av Øst-Finnmark kunnskapssenter (ØFK). 

Fylkesråd for kunnskap og integrering Bjarne Rohde (SV) er svært glad for å ha fått dette på plass.

– Det er store avstander og ofte lang reisevei i Finnmark. Ambisjonen er at Øst-Finnmark kunnskapssenter vil bidra til å legge til rette for økt rekruttering til etter -og videreutdanning og dermed bidra til tilførsel av kompetent arbeidskraft både til privat og offentlig sektor.

Fylkesråden sier ØFK vil forsøke å dempe utdanningssystemets sentraliserende effekt med å være et senter som rekrutterer voksne lokalt, som ellers ikke ville ha tatt utdanning.

En pådriver

Øst-Finnmark kunnskapssenter skal være en pådriver for å tette gapet mellom tilbud og etterspørsel av kompetanse i arbeids- og næringsliv. Senteret skal avdekke kompetansebehov, mobilisere arbeidsliv, rekruttere studenter og legge til rette for fleksible studieløp etterspurt av lokalt arbeids- og næringsliv.

Et samarbeid

Kunnskapssenteret, som i første omgang opprettes som et 1-årig prosjekt, er et samarbeid mellom fylkeskommunen og kommunene Tana, Vadsø og Sør-Varanger.

Prosjektet har et totalbudsjett på 7,4 mill.kr., hvor 4 av millionene er bevilget av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.

– Fylkeskommunen har en viktig rolle som samfunnsutvikler, som et ledd i dette er det å stimulere til samarbeid mellom næringsliv og andre kompetanseaktører viktig. Jeg gleder meg til å se hva Øst-Finnmark kunnskapssenter får til og jeg har stor tro på at det vil bidra til at flere får den kompetansen de trenger, avslutter Rohde.

Til toppen