25,48 millioner til Arktis 2030

Fylkesråd for næring og miljø, Karin Eriksen, på fylkeshuset i Tromsø. - Klikk for stort bildeKarin Eriksen (Sp), fylkesråd for næring og miljø. Foto: Lars Åke Andersen.I 2020 skal Troms og Finnmark fylkeskommune i samarbeid med Nordland fylkeskommune dele ut 25,48 millioner kroner til prosjekter som støtter opp under regjeringens nordområdepolitikk. 

Tilskuddsordningen Arktis 2030 omfatter våre to nordligste fylker og skal bidra til bærekraftig samfunnsutvikling i landsdelen.

Det var tidligere Utenriksdepartementet som forvaltet ordningen i sin helhet, med regionreformen har 40 % av midlene blitt overført til Troms og Finnmark fylkeskommune. Til sammen 45,48 mill. kroner skal bidra til å støtte opp under regjeringens nordområdepolitikk. 20 millioner kroner skal forvaltes av Innovasjon Norge Arktis og gå til bedriftsrettede tiltak.

Fylkesråd for næring og miljø, Karin Eriksen (Sp), er glad for å ha fått forvaltningsansvaret for Arktis 2030.

– Med disse midlene kan vi realisere mange gode prosjekter der bærekraftig samfunnsutvikling i nordområdene står i fokus.

Eriksen er også positiv til samarbeidet med Norland fylkeskommune, og sier:

– Dette er et forvaltningsarbeid vi skal gjøre i nært samarbeid med Nordland fylkeskommune, for å sikre at midlene kommer hele landsdelen til gode.  

Fylkesråd for plan og næring i Nordland fylkeskommune, Linda Helén Haukland, er enig med Eriksen, og legger til:

– Det er viktig at aktører i begge fylkene er seg bevisst og benytter seg av denne ordningen. Mobilisering i landsdelene er derfor viktig.

Fire innsatsområder

Arktis 2030 har fire sentrale innsatsområder:

  • Kunnskap
  • Infrastruktur
  • Miljøvern, sikkerhet, beredskap og klimaendringer
  • Næringsliv

Målsetningen er at tiltakene som settes i gang blant annet skal bidra til et helhetlig nordområdeperspektiv, økt bruk av nyutviklet kunnskap/teknologi, samt økt kunnskap om situasjonen for urfolk.

Hvem kan søke?

Følgende har mulighet til å søke på støtte til både forprosjekter og flerårige strategiske prosjekter:

  • Næringsliv (unntatt enkeltbedrifter)
  • Interesseorganisasjoner
  • Offentlige aktører
  • Kunnskapsmiljøer

Det settes av 4 mill. kroner til forprosjekter med en støtteramme på mellom 150 000 og 500 000 kroner. Resterende vil benyttes til hovedprosjekter som kan innvilges støtte på mellom 1 000 000 – 5 000 000 kroner.

Prosjekter av utenrikspolitisk karakter skal søke støtte fra Utenriksdepartementet. Bedriftsrettede tiltak under Nordområdesatsingen behandles av Innovasjon Norge Arktis.

Utlysningen åpner 17. august i regionalforvaltning.no. Søknadsfrist er 18. september 2020.

Til toppen