30 års kultursamarbeid sikres

To kvinner står ved et vindu og smiler.  - Klikk for stort bildeFylkesråd i Nordland, Kirsti Saxi (SV) og fylkesråd i Troms og Finnmark, Anne Toril Eriksen Balto (Sp) er fornøyd med at Den nordnorske kulturavtalen nå er vedtatt. Hanne H. Lille Den nordnorske kulturavtalen er reforhandlet og det gode kultursamarbeidet i nord videreføres. 

Den nordnorske kulturavtalen runder 30 år med ny avtaleperiode, og er et sentralt verktøy for samarbeid og felles mål for både kulturpolitikk og utvikling av kulturlivet i nord.

Det er Landsdelsrådet for kultur som har ansvaret for oppfølging av avtalen og består i dag av fylkesråd for plan, økonomi og kultur i Troms og Finnmark fylkeskommune, Anne Toril Eriksen Balto (Sp) og fylkesråd for kultur, klima og miljø i Nordland fylkeskommune Kirsti Saxi (SV).

Fylkesråd Anne Toril Eriksen Balto er glad for at det 30 år gamle kultursamarbeidet videreføres, nå mellom de to nordligste fylkene.

– Det utløses store statlige midler gjennom Den nordnorske kulturavtalen. I tillegg er det et viktig dokument for fellessatsinger, der vi ser at landsdelen er tjent med å jobbe sammen for en helhetlig styrking av kulturfeltet i nord, påpeker Eriksen Balto (Sp).

Avtalen som trer i kraft fra 1.1.2022 omfatter tilskudd til 12 institusjoner / organisasjoner i landsdelen, samt 4 kunstnerorganisasjoner. Felles for disse er at de har en bred virksomhet og oppdrag i og for hele landsdelen. Avtalen gir institusjonene forutsigbarhet som er nødvendig for å bygge opp fagmiljø, kompetanse og infrastruktur.

Nye kulturpolitiske satsinger

Den nordnorske kulturavtalen har i kommende periode flere satsingsområder som fylkeskommunene vil fremme og arbeide for i fellesskap.

Fylkesråden i Troms og Finnmark understreker viktigheten av å stimulere til økt samhandling mellom aktørene i feltet, styrke infrastrukturen i nord, og bidra til bred bransjefaglig utvikling for kulturfeltet i hele Nord-Norge.

– Landsdelsrådet for kultur ønsker å videreføre og styrke vår felles litteraturstrategi som ble vedtatt forrige periode. I tillegg setter vi av midler til å utvikle en egen nordnorsk scenekunststrategi som en naturlig oppfølging av den varslede nasjonale scenekunststrategien, forteller fylkesråd i Nordland, Kirsti Saxi og fortsetter:

– Det er naturlig også å videreføre vår felles og mangeårige vellykkede satsing på film og det internasjonale kultursamarbeidet,særlig innenfor Barentsområdet. Og så er jeg stolt over at vi også i neste avtaleperiode har Bodø 2024 som en egen satsing. Dette er en viktig satsing for oss i Nordland, men like viktig er det at hele landsdelens kulturliv kan vises frem i den spotlight som Europeisk kulturhovedstadsfokuset gir oss mulighet til.

Samisk satsing

Samisk kunst og kultur er en mangeårig satsing for Landsdelsrådet for kultur, og er en integrert del av nordnorsk kulturliv. Fra 2022 vil språk føres til i satsingen.

Fylkesråd i Troms og Finnmark Anne Toril Eriksen Balto fremhever den viktige sammenhengen språket har for utviklingen av den samiske kunsten. 

– Det er helt essensielt at vårt urfolk skal ha muligheten til å oppleve og utøve kunst og kultur på sitt eget morsmål og hjertespråk, derfor er språket en viktig del av satsingen. 

Fylkesråd i Nordland, Kirsti Saxi, supplerer:

– Alle institusjonene i avtalen har et selvstendig ansvar for å ivareta den samiske dimensjonen innenfor sitt felt. Og jeg gleder meg over at Åarjelhsaemien Teatere/Sydsamisk teater innlemmes i avtalen fra 2024. Det blir spennende å se hvilken effekt dette gir for det sydsamiske språket, sier Saxi.

Betydelige midler

Begge fylkeskommunene legger inn betydelige midler i Den nordnorske kulturavtalen fordi det anses som viktig å gi institusjonene som virker i hele landsdelen en forutsigbar og trygg finansiering.

– Avtalen er et godt redskap for samhandling på kulturområdet i hele landsdelen. Gjennom økt samhandling på kunst- og kulturfeltet i nord vil det skapes ny kvalitativ god kunst til publikum, som vil formidles til landsdelens befolkning. Dette samarbeidet legger til rette for en kunst og kulturutvikling i nord som vi ellers ikke ville klart. Den nordnorske kulturavtalen er et godt eksempel på samarbeidet i nord, underbygger Eriksen Balto (Sp).

To fylker i samarbeid

Den nordnorske kulturavtalen 2022 – 2025 er reforhandlet etter sammenslåing av Troms og Finnmark, som gir en endring fra tre til to samarbeidsfylker.

– Avtalen reforhandles hvert fjerde år, og med sammenslåingen var det nødvendig å formalisere dette, ettersom det nå er to parter som ivaretar dette kultursamarbeidet. I tillegg til de tolv institusjonene / organisasjonen som er en del av avtalen i dag, vil også Figurteateret i Nordland bli en del av avtalen fra 2024, avslutter Kirsti Saxi.

Fylkestinget i Nordland og fylkestinget i Troms og Finnmark vedtok nylig Den nordnorske kulturavtalen 2022-2025 i sine fylkesting i juni.

Her kan du lese hele avtalen

Til toppen