55,9 millioner til utslippsfrie hurtigbåter

Fylkesråd for samferdsel, Kristina Hansen, ved fylkeshuset i Tromsø. - Klikk for stort bildeKristina Hansen (Ap), Fylkesråd for samferdsel. Foto: Lars Åke AndersenTroms og Finnmark fylkeskommune har sammen med Vestland, Nordland og Trøndelag fått tildelt 55,9 millioner kroner fra Miljødirektoratet til å utvikle framtidens miljøvennlige hurtigbåter.

Regjeringen prioriterer utvikling av miljøvennlige hurtigbåter, og staten bidrar derfor med 55,9 millioner kroner til prosjektet. Fylkeskommunene stiller med 2,5 millioner hver, mens resten finansieres av leverandørindustrien.

– Det er en stor dag. Støtten fra staten gjør at vi kan få utviklet en helt ny miljøvennlig hurtigbåt som vil gi langt lavere utslipp, sier Kristina Hansen (Ap), fylkesråd for samferdsel i Troms og Finnmark fylkeskommune.

Stiller leverandørkrav

Fylkeskommunen vil i løpet 2021 utlyse en anbudskonkurranse til leverandørindustrien for utviklingen av utslippsfri fartøydesign. Anbudet vil være teknologinøytralt, og det er ikke bestemt hvorvidt framtidens hurtigbåt vil gå på hydrogenkraft eller batteridrift.

– Det jobbes godt med grønn teknologi i hele fylket, blant annet hydrogen i Øst-Finnmark. Uansett valg av teknologi, må leverandørindustrien utvikle nye løsninger som overkommer økonomiske, teknologiske og sikkerhetsmessige hindringer. Leverandørene som blir valgt skal levere forhåndsgodkjenning av byggeklare løsninger for utslippsfrie hurtigbåter, sier Kristina Hansen (Ap).

Statlig støtte reduserer risikoen

Tradisjonelle hurtigbåter forbruker store mengder fossilt brensel. Utslippet fra hurtigbåt er omtrent fire ganger større per passasjerkilometer enn fly. Med utviklingen av nullutslippsbåter ønsker fylkeskommunen å ta hurtigbåter fra miljøversting til en av de grønneste transportformene.

– Fylkeskommunen går i bresjen for utvikling av ny teknologi som vil gagne både miljøet lokalt og globalt, norske verft og rederier. Vi er avhengig av statlig støtte for å redusere den økonomiske risikoen i utviklingsprosjektet. Tildelingen fra Miljødirektoratet er et stort steg i å gjøre utslippsfri teknologi tilgjengelig, sier Kristina Hansen (Ap).

Ønsket byggestart i 2024-2026

Troms og Finnmark fylkeskommune ønsker i første omgang å utvikle et miljøvennlig fartøy som tar ca. 150 passasjerer. Etter hvert som prosjektet skrider fram vil fylkeskommunen vurdere når det vil være mulig å starte bygging, samt hvor båten kan starte med prøvedrift. Foreløpig er det ønsket byggestart i perioden 2024 til 2026.

Til toppen