600 000 kroner til satsing på oppstartsbedrifter

Karin Eriksen (Sp), fylkesråd for næring og miljø.  - Klikk for stort bildeKarin Eriksen (Sp), fylkesråd for næring og miljø. Foto: Lars Åke Andersen.Troms og Finnmark fylkeskommune har gitt 600 000 kroner i støtte til Norinnova AS til «Vekstprogram for skalerbare oppstartsbedrifter».

Prosjektet skal bidra til økt verdiskaping og sysselsetting i oppstartsselskaper med styrking av kompetanse, nettverk og tilgang på privat kapital. Aktiviteten er rettet mot nystartede bedrifter som har sitt utspring i universitets-, høyskole- og FoU-miljø, og teknologibedrifter tilknyttet inkubatorer, næringshager og kunnskapsparker i Troms og Finnmark.

- Vi støtter denne satsinger fordi den vil bidra til at flere selskaper får raskere utvikling og vekst, og dermed skaper nye kompetansearbeidsplasser i regionen vår. Dette vil styrke regionen og mulighetene til å skape fremtidsretta arbeidsplasser som tiltrekker seg unge og deres kompetanse, sier fylkesråd for næring og miljø Karin Eriksen (Sp).

Norinnova AS er et kompetansemiljø innen kommersialisering av forskning, som bidrar til å utvikle nye og innovative arbeidsplasser med mål om å skape synergier mellom forskning og regionalt og internasjonalt næringsliv.

Til toppen