600 millioner til kollektivinvesteringer i Troms og Finnmark

Fylkesråd for samferdsel, Kristina Hansen, ved fylkeshuset i Tromsø. - Klikk for stort bildeKristina Hansen (Ap)Fra 2021 til 2024 planlegger fylkesrådet å bruke 600 millioner kroner til investeringer for å forbedre kollektivtilbudet i fylket.

Bussdepot og hvilebuer

For å sikre bedre fasiliteter for busser, sjåfører og ansatte, planlegges det investeringer for 300 millioner kroner, øremerket etablering av bussdepot, hvile- og servicefasiliteter. Fasilitetene inkluderer oppstillingsplasser for busser, kontorlokaler og verksted for operatørselskapene. De nye bussdepotene skal også tilrettelegge for fremtidig drift av elektrifisering av busser. Det planlegges bussdepot i Breivika og Langnes i Tromsø, samt inntil ni bussdepot i Finnmark, herunder Alta, Kirkenes og Hammerfest.

– I dag har fylkeskommunen i liten grad egen infrastruktur for drift og vedlikehold av busstilbudet. Langsiktige leieavtaler medfører på sikt større kostnader enn å eie infrastrukturen selv. En viktig effekt av bussdepot er blant annet at den minimerer tomkjøring ved ruteskift og ikke minst gir bedre arbeidsforhold for våre sjåfører. Investeringen viser også at vi planlegger for elektrifisering av busser, samt forbereder oss til nye busskontrakter i Finnmark fra 2023, sier fylkesråd for samferdsel Kristina Hansen (Ap).

Sanntidssystem

I den neste fireårsperioden skal sanntidssystem videreutvikles, både i Troms og i Finnmark. 11 millioner kroner er satt av til utrulling av informasjonsskjermer til busser, stoppesteder og terminaler i Finnmark. Videreutvikling av sanntidssystemet er også planlagt i Troms.

– I dag har vi ikke et sanntidsinformasjonssystem på buss i Finnmark. Det får vi nå. Fylkeskommunens kollektivtransportsystem er avhengig av å ha en robust moderne digital infrastruktur. Dette omfatter digitale systemer for ruteplanlegging, billettering og selvfølgelig sanntidssystemet. At vi nå kan videreutvikle dette betyr mye for de som reiser med oss, sier fylkesråd for samferdsel, Kristina Hansen (Ap).

Ny kombibåt

Sambandet MåsøyXpressen vil i juni 2021 få en ny kombibåt (bilførende hurtigbåt). 83,5 millioner kroner er øremerket til bygging av den nye båten som har kapasitet til 10-12 personbiler, og vil også kunne frakte én semitrailer.

– Det er svært gledelig at vi nå får en ny båt til Måsøy. Troms og Finnmark fylkeskommune skal utforme et kollektivtilbud i lokalsamfunnene som skaper vekst og bolyst. Målet til fylkesrådet er et bærekraftig mobilitetstilbud som tiltrekker seg unge mennesker, ivaretar en aldrende befolkning og som puster liv i næringsliv og små lokalsamfunn. Vi håper at en ny kombibåt vil bidra til en positiv utvikling i Måsøy, sier fylkesråd Kristina Hansen (Ap).

Til toppen