750.000 kr til utvikling av Kraftkaia

Fylkesråd for samferdsel, Kristina Hansen, ved fylkeshuset i Tromsø. - Klikk for stort bildeFylkesråd for samferdsel, Kristina Hansen (Ap). Foto: Lars Åke Andersen. Troms og Finnmark fylkeskommune har sammen med Nordland, Trøndelag og Vestland fylkeskommuner fått innvilget 750.000 kr gjennom Miljødirektoratets Klimasatsordning til å utvikle en type flytekai som er spesielt tilrettelagt for hurtigbåter med utslippsfrie energibærere.

Ideelt sett skal Kraftkaia kunne følge fartøyet dit den får kontrakt.

– Kraftkaia vil danne en viktig del av infrastrukturen for fremtidens hurtigbåter, og tilskuddet fra Miljødirektoratet er en anerkjennelse av det viktige arbeidet fylkeskommunene gjør i det grønne skiftet, sier Kristina Hansen (Ap), fylkesråd for samferdsel i Troms og Finnmark fylkeskommune.

Universell og effektiv

Kaia skal være så universell som mulig og vil kun kreve forankring i land og tilkobling for energibærer. Kaia skal videre huse all nødvending kraftelektronikk o.l. som fartøyet krever for å få en effektiv overføring av energi. I tillegg skal kaia gi sikker adkomst for passasjerer slik at normale funksjoner blir ivaretatt.

Søknaden henger sammen med "Fremtidens hurtigbåt" som de fire fylkeskommunene i fjor fikk 55,6 kr millioner i støtte til fra Klimasats på hurtigbåtprogrammet.

Tilskuddet skal benyttes til prosjektledelse, kartlegging av eksisterende infrastruktur, utforming av konkurransegrunnlag og juridisk bistand. Resultatet vil danne grunnlag for designkonkurranse for å tegne og prosjektere kaia.

Til toppen