8 millioner til bærekraftig og verdiskapende næringsutvikling

Fylkesråd for næring og miljø, Karin Eriksen, ved fylkeshuset i Tromsø. - Klikk for stort bildeFylkesråd for næring og miljø, Karin Eriksen (Sp). Foto: Lars Åke Andersen.Fylkesrådet har innvilget til sammen 8 millioner i tilskudd til forprosjekter som bidrar til bærekraftig og verdiskapende næringsutvikling. 

Det kom i alt 58 søknader på utlysningen, og det er innvilget støtte til totalt 22 prosjekter.

– I tildelingen vi har prioritert prosjekter som tar for seg løsninger på noen av de viktige utfordringer bedrifter i vår region har, for eksempel tilgang på riktig kompetanse og lange avstander, samt bærekraft og miljø, sier fylkesråd for næring og miljø, Karin Eriksen (Sp).

Målsettingen med tilskuddsordningen er å stimulere til gode utviklingsprosjekt som bidrar til nytenkende og bærekraftig næringsutvikling, verdiskaping og attraktive lokalsamfunn gjennom konkrete aktiviteter for næringsutvikling.

Mange gode forprosjekter

Fylkesråd for næring og miljø, Karin Eriksen (Sp), er stolt av å kunne bevilge midler til gode regionale samarbeidsprosjekter i Troms og Finnmark.

For eksempel har Øst-Finnmarksrådet fått støtte til prosjektet «Bobil i Finnmark». Forprosjekt som har som formål å øke verdiskapningen fra bobil-turisme i fylket på en bærekraftig måte, og redusere eventuelle uheldige følger av den veksten som er forventet de kommende årene gjennom bedre tilrettelegging og besøksforvalting.

Et annet eksempel er Næringsforeningen i Tromsøregionen som har fått støtte til prosjektet «Trainee-program for kommunene Tromsø, Karlsøy og Balsfjord». Formålet med forprosjektet er å skape et interkommunalt trainee-program for kommunene Tromsø, Balsfjord og Karlsøy hvor målsetningen er å koble unge mennesker med høyere utdanning fra hele landet med lokale bedrifter.

Også Sápmi næringshage har fått støtte til forprosjektet «Destinasjon Sápmi» som adresserer et stort behov for et koordinert omdømme-, salgs- og attraktivitetsarbeid for besøksnæringa. «Destinasjon Sápmi» har som formål å tilrettelegge og utforske rigging av et selskap for å ivareta bærekraftig destinasjonsledelse over et geografisk viktig område i Troms og Finnmark fylkeskommune, og prosjektet et er samarbeidsprosjekt mellom flere kommuner og bedrifter.

Her finner du en oversikt over alle prosjektene som fikk innvilget støtte (PDF, 672 kB)

Til toppen