Aktuelt

TIFF 2021 er i gang

I sitt innlegg under åpningskonferansen til TIFF berømte fylkesråd Anne Toril Eriksen Balto (Sp) festivalen for sitt pågangsmot. – Nå er det viktigere enn noen gang å nå ut med gode opplevelser.

– Tiltak for helhetlig nordområdepolitikk

Fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo (Ap) fremhevet for Stortingets forsvars- og utenrikskomite viktigheten av flere konkrete tiltak for å styrke helheten i norsk nordområdepolitikk.

Frykter for den akuttmedisinske beredskapen

– En sminking av virkeligheten! Slik reagerer fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo (Ap) på Helsedirektoratets anbefaling om å endre hvordan utrykningstiden til ambulansene framstilles.

Gratis eksamensforberedende kurs for ledige og permitterte

Nettskolen Troms og Finnmark tilbyr eksamensforberedende kurs våren 2021 for deg som mangler enkeltfag, har strøket i fag på eksamen og mangler et fullverdig vitnemål. Tilbudet gjelder for deg som mangler ett eller flere av fellesfagene norsk, engelsk, matematikk (1P/2P), naturfag, samfunnsfag og historie.

Midler til kompetansemeglingsprosjekt

Nå kan innovasjonsaktører i regionen søke om midler til kompetansemeglingsprosjekt.

Privatisteksamen våren 2021

Skal du ta privatisteksamen i vår må du huske å melde deg opp. Oppmelding skal skje elektronisk på privatistweb.no i perioden 15. januar – 1. februar.

– Fjordfiskenemnda må ha bedre vilkår

Sametinget og Troms og Finnmark fylkeskommune mener det er uholdbart at Fjordfiskenemnda ikke har arbeidsvilkår som sikrer at den kan gjøre jobben mandatet legger opp til.

Husk søknadsfristen!

Flere av våre tilskuddsordninger innen folkehelse, idrett og friluftsliv har søknadsfrist 1. februar. Se hvilke her.

Takk til Bjørklids Ferjerederi

Troms og Finnmark fylkeskommune takker Bjørklids Ferjerederi for lang og tro tjeneste. Den 1. januar 2021 avløses rederiet som fergeoperatør i Lyngen og Ullsfjorden.

GOD JUL

  Fylkesordfører Ivar B. Prestbakmo og fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo sender en julehilsen til alle innbyggere i Troms og Finnmark. Les den her.

Til toppen