Aktuelt

Befaring på Senjaferga

  Fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo (Ap) tok imot invitasjonen fra kapteinen, og besøkte den trafikkerte ferga.

Informasjonsbrev fra TFFK til foresatte og elever

    Om skolestart i lys av koronasituasjonen. 

600 000 kroner til satsing på oppstartsbedrifter

Troms og Finnmark fylkeskommune har gitt 600 000 kroner i støtte til Norinnova AS til «Vekstprogram for skalerbare oppstartsbedrifter».  

Tilskudd til samarbeid og klynger som verktøy i næringsutvikling og vekst

Troms og Finnmark fylkeskommune har bevilget til sammen 5 millioner kroner til næringsutvikling og vekst i regionen i og etter koronasituasjonen. 

Andre inntak til videregående er klart 

697 nye søkere har fått tilbud om plass ved videregående skoler i Troms og Finnmark fylkeskommune fra høsten. Svarfristen er 30. juli.

Kan fullføre videregående utdanning

  Troms og Finnmark fylkeskommune tilbyr kurs for å kunne fullføre påbegynt videregående opplæring.

Søker om midler til næringsveger

Troms og Finnmark fylkeskommune håper på gjennomslag etter at tilskuddsordningen til «sjømatveger» er lyst ut.

Bevilger støtte til arrangementer i Midt-Troms

Fylkeskommunen støtter arrangementer og møteplasser som bidrar til nærings- og samfunnsutvikling i Troms og Finnmark. 

Førsteinntaket til videregående skole er klart

Over 8200 søkere har nå fått tilbud om skoleplass i videregående skoler i Troms og Finnmark fylkeskommune fra høsten. Fristen for å svare er 21. juli.

25,48 millioner til Arktis 2030

I 2020 skal Troms og Finnmark fylkeskommune i samarbeid med Nordland fylkeskommune dele ut 25,48 millioner kroner til prosjekter som støtter opp under regjeringens nordområdepolitikk. 

Til toppen