Aktuelt

Hovedinntaket til videregående opplæring er klart

  Over 8000 søkere har fredag 9. juli fått tilbud om skoleplass i videregående skoler i Troms og Finnmark fylkeskommune fra høsten. Fristen for å svare er fredag 16. juli.

Status for fiskerihavnene i Troms og Finnmark

Fylkeskommunen er nærmere en konkret avtale for overtagelse av fiskerihavnene i nord, men det må ytterligere avklaringer til før vi er i mål.

Vil ha ledige og permitterte på skolebenken

Fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo (Ap) håper ledige og permitterte arbeidstakere benytter mulighetene som finnes til å formalisere sin kompetanse.

750.000 kr til utvikling av Kraftkaia

Troms og Finnmark fylkeskommune har sammen med Nordland, Trøndelag og Vestland fylkeskommuner fått innvilget 750.000 kr gjennom Miljødirektoratets Klimasatsordning til å utvikle en type flytekai som er spesielt tilrettelagt for hurtigbåter med utslippsfrie energibærere.

Millioner til folkehelsearbeid

Fylkesrådet har fordelt 9,45 millioner til utvikling av folkehelsetiltak for barn og unge, samt frisklivs-, lærings- og mestringstilbud.

Høring: «Hydrogensone Arktis – Strategier for hydrogensatsing i Troms og Finnmark»

Fylkeskommunene ønsker innspill på forslag til strategier for hydrogensatsing i Troms og Finnmark. Høringsfrist er 23. august 2021.

Retningslinjer for anskaffelsesforvaltningen er vedtatt av fylkesrådet

«Bærekraftige anskaffelser» - Anskaffelsesreglement Troms og Finnmark fylkeskommune del 2 Retningslinje for anskaffelsesforvaltningen ble vedtatt av fylkesrådet 29 juni.

Nær 6 millioner til grønn samfunnsutvikling

Nå settes det i gang prosjekter som skal se på fornybar energi i nord, satsning på nye marine arter, avfallshåndtering i Arktis og etablering av en samisk møteplass i Tromsø.

8 millioner til bærekraftig og verdiskapende næringsutvikling

Fylkesrådet har innvilget til sammen 8 millioner i tilskudd til forprosjekter som bidrar til bærekraftig og verdiskapende næringsutvikling. 

84,8 spillemiddelmillioner til aktivitetsanlegg

  I år er det en rekordstor sum fylkesrådet deler ut til anlegg for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet i Troms og Finnmark.  

Til toppen