Aktuelt

Budsjett og økonomiplan vedtatt

  Fylkestinget vedtok pengebruken for de neste årene. Samferdsel og utdanning utgjør de største kostnadene.

Bidrar bedre enn landsgjennomsnittet

Videregående skoler i Troms og Finnmark bidrar samlet sett bedre enn landsgjennomsnittet til at elevene fullfører utdanningen sin, viser ny analyse.  

Unge idrettsutøvere fikk stipend

Troms og Finnmark fylkeskommune delte ut seks idrettsstipend for 2020. Hvert stipend er på 15 000 kroner.

Kulturpris, kunstnerstipend og arbeidsstipend delt ut

T roms og Finnmark fylkeskommunes kulturpris gikk til Samovarteateret, kunstnerstipendet til Marte Lill Somby og arbeidsstipendet til Mari Ane Bøe.

63 millioner til sjømatveier i Troms og Finnmark

I statsbudsjettet for 2020 ble det opprettet en tilskuddsordning for vedlikehold av fylkesveger hvor viktige strekninger for sjømatnæringa ble prioritert. Fylkeskommunen må stille med 60% egenandel i prosjektene.

Digital rundreise med nasjonale tilskuddsordninger

Når pandemien begrenser reise- og befaringsmulighetene, opplever vi rekordstort oppmøte når de nasjonale tilskuddsordningene til kulturarenaer inviteres på digital rundreise i Troms og Finnmark.

Skal diskutere nordområdemeldinga

Fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo (Ap) har invitert en rekke sentrale aktører i nord til en offentlig debatt om nordområdemeldinga.

55,9 millioner til utslippsfrie hurtigbåter

Troms og Finnmark fylkeskommune har sammen med Vestland, Nordland og Trøndelag fått tildelt 55,9 millioner kroner fra Miljødirektoratet til å utvikle framtidens miljøvennlige hurtigbåter.

Si nei til fritt skolevalg

Fylkeskommuner landet rundt står sammen om oppfordring til Stortinget: Stopp regjeringens forslag om å innføre fritt skolevalg i hele landet!

Stor interesse for prosjektmidler til kvenske/norskfinske tiltak

Ved søknadsfristens utløp 15. november hadde nærmere 50 søknader kommet inn til Troms og Finnmark fylkeskommune. Søknadene er nå under behandling.

Til toppen