Aktuelt

Hva betyr regjeringens bompengeforlik for Tromsø?

Tromsø har vært klar til forhandlinger om en byvekstavtale siden 2018. Nå må porteføljen revideres og det må fattes nye lokale vedtak.

Tuben på havneterminalen er åpnet

Nå er den nye tuben på havneterminalen endelig åpnet, og hurtigbåtpassasjerene kan nå gå nesten tørrskodd til båtene mellom terminal og kai.

Skredvarslingsanlegget i Holmbuktura i drift

Fredag 20. desember ble det nye varslingsanlegget for snøskred i Holmbuktura satt i drift.  Nå har ferdsel langs den rasutsatte fylkesveg 293 blitt tryggere.

Oppstart ny hurtigbåtkontrakt

Torsdag 2. januar var den flunkende nye hurtigbåten MS Fjordprinsen på sitt første offisielle oppdrag for den nye fylkeskommunen.

Regional høring om NTP

Fylkeskommunen inviterer til regional høringsrunde om nasjonal transportplan for 2020-2023. Frist for å komme med innspill er 27. januar.

Privatisteksamen vår

Oppmelding skal skje elektronisk på PrivatistWeb i perioden 15. januar – 3. februar .

Ny nettside

Fra 1. januar 2020 er Troms og Finnmark slått sammen til én fylkeskommune. Dermed har vi også fått nye, felles nettsider. 

Søk tilskudd til ditt prosjekt!

  Flere tilskuddsordninger har søknadsfrist i februar. Se hvilke her.

Til toppen