Aktuelt

Kan fullføre videregående utdanning

Troms og Finnmark fylkeskommune tilbyr kurs for å kunne fullføre påbegynt videregående opplæring.

Søker om midler til næringsveger

Troms og Finnmark fylkeskommune håper på gjennomslag etter at tilskuddsordningen til «sjømatveger» er lyst ut.

Bevilger støtte til arrangementer i Midt-Troms

Fylkeskommunen støtter arrangementer og møteplasser som bidrar til nærings- og samfunnsutvikling i Troms og Finnmark. 

Førsteinntaket til videregående skole er klart

Over 8200 søkere har nå fått tilbud om skoleplass i videregående skoler i Troms og Finnmark fylkeskommune fra høsten. Fristen for å svare er 21. juli.

25,48 millioner til Arktis 2030

I 2020 skal Troms og Finnmark fylkeskommune i samarbeid med Nordland fylkeskommune dele ut 25,48 millioner kroner til prosjekter som støtter opp under regjeringens nordområdepolitikk. 

Millioner til trafikksikkerhetsmidler

Trafikksikkerhetsutvalget til Troms og Finnmark fylkeskommune ser etter gode prosjekter og tiltak for å bedre sikkerheten langs vegene.

Vil elektrifisere hurtigbåtene

  Troms og Finnmark fylkeskommune har fått tildelt kr 331.875 fra Miljødirektoratet til å utrede muligheten for elektrifisering av hurtigbåter i Vest-Finnmark.

Om kulturutvikling i Nord-Norge og NNKM

  – Og la meg likevel samtidig slå fast, at dersom departementet vurderer å finansiere og opprette en egen filial i Nordland, krever vi også at det i samme vedtaksrunde finansieres, etableres og bygges et eget kunstmuseum i Finnmark, inkludert et samisk kunstmuseum i Karasjok.

Brødrene Aa skal bygge TFFKs nye kombibåt

Fylkeskommunens nye kombibåt skal leveres i juni neste sommer. – Med denne styrker vi fartøykapasiteten i Finnmark, sier fylkesråd Kristina Hansen (Ap).

74,4 millioner til kommunene i Troms og Finnmark

  Fylkesrådet i Troms og Finnmark har i dag tildelt 74,4 millioner kroner til kommunale næringsfond i fylket. Midlene er en del av regjeringens krisepakke rettet mot styrking av kommunale næringsfond og gitt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Fordelingen mellom kommunene i fylket er gjort av fylkesrådet.

Til toppen