Aktuelt

Etterlyser midler til næringsveger

Etter regjeringens utspill i fjor om mer midler til fylkeskommunale næringsveger generelt, og viktigheten av bedre næringsveger på Senja spesielt – ber fylkesråden nå om en hurtig og positiv avklaring.

Felles plattform med Vegdialog 2020

  Fylkeskommunen inviterer i år kommunene til dialogmøter – for å informere og bli informert om vegadministrasjon.  

Vis do-vett i sommer

Mens naturperlene i nord fylles med forventningsfulle feriegjester, preges flere turområder av toalettpapir. – Vis hensyn i naturen, oppfordrer fylkesråd Anne Toril Eriksen Balto (Sp).

Årets arbeidsstipend gikk til Tromsø-forfatter

Forfatteren Ingvild Holvik er tildelt 100 000,- i arbeidsstipend. Det er fylkesbibliotekene i Nordland og Troms og Finnmark som deler ut det årlige stipendet.

Nye studieplasser til fagskolene i Troms og Finnmark

Stortinget har vedtatt en økning av studieplasser i fagskolene i landet. Det er en svært viktig satsing for fremtidig kompetanse i samfunnet.

Fjerner passasjerbegrensningene i kollektivtrafikken

Fra mandag 6. juli oppheves passasjerbegrensningen om bord i busser, hurtigbåter og ferger i Troms og Finnmark.

Disse idretts- og aktivitetsanleggene får spillemidler

Fylkesrådet i Troms og Finnmark har fordelt 78,3 millioner kroner til anlegg for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet.

Til topps i finalerunden for innovasjonspartnerskap!

    Samferdselsdivisjonen i Troms og Finnmark fylkeskommune får 10,3 millioner kroner fra Innovasjon Norge til utviklingsarbeid i sitt innovative skredsikringsprosjekt.

Bjørn Inge Mo sykemeldt

Fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo er sykemeldt i to uker.

Flere elever fullfører og består videregående opplæring 

Statistisk sentralbyrå presenterte gjennomføringstallene for videregående opplæring i dag. Tallene er hyggelig lesning for Troms og Finnmark.

Til toppen