Aktuelt

Støtter prosjektet «Reinbeiting på dyrka mark»

Fylkesrådet har bevilget 1,57 millioner kroner til et prosjekt som kan redusere konflikten mellom jordbruket og reindrifta forårsaket av rein på dyrka mark.

Museumsbesøk i Sør-Troms

Sør-Troms museum fikk i forrige uke besøk av fylkesrådene Ronald Wærnes (Sp) og Karin Eriksen (Sp). Et av temaene som ble tatt opp var hvordan fylkeskommunen kan bidra til satsninger i regionen.  

Uten folk ingen beredskap, uten beredskap ingen folk

Totalberedskapskommisjonen fikk ærlige og tydelige innspill fra fylkeskommunen og forsvarskommuner i Nord-Norge på et møte i Vadsø nylig.

Ny utlysningsrunde fra Troms Holding AS

Nå utlyses nye midler til prosjekter som tilrettelegger for regional nærings- og samfunnsutvikling, samt prosjekter som øker innflytting og nyetableringer. 

Fylkesråd åpnet seminar om Kystsone Finnmark

5. september ble seminar om Kystsone Finnmark åpnet av fylkesråd for økonomi og kultur, Ronald Wærnes (Sp), etterfulgt av statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet, Kristina Hansen (Ap).

Gratulerer Hans Ragnar Mathisen

Under den offisielle overrekkelsen av St. Olavs Orden til kunstner Hans Ragnar Mathisen, takket fylkesrådsleder Kristina Torbergsen (Ap) han for å ha satt vår felles historie på kartet.

Nytt inntektssystem og nye oppgaver til fylkeskommunen

På tirsdag møtte fylkesrådsleder Kristina Torbergsen (Ap) statssekretær Ola Gustav Narud (Sp) i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Kronprinsen besøkte nordnorsk stand på ONS

Da standen Xplore North ble åpnet på ONS i Stavanger, kom selveste kronprins Haakon kom på besøk. Fylkesråd for næring, plan og miljø Karin Eriksen (Sp) sto for åpningen.

Troms og Finnmark blir med på EU-klimasatsing

Fylket er valgt ut til EUs samfunnsoppdrag for klimatilpasning – et samarbeid med 150 europeiske regioner og lokalsamfunn.

Fylkeskommunen tildeles midler til klimarelatert innovasjonsplattform

Troms og Finnmark fylkeskommune har fått midler fra Miljødirektoratet til å utvikle en plattform for samarbeid om klimarelatert innovasjon. Plattformen skal gjøre det enklere for ulike aktører å samarbeide om problemstillinger og prosjekter som kan bidra til bærekraftige innovasjoner.

Til toppen