Aktuelt

100 000 til Røde Kors i Troms og Finnmark

Fylkesråd for plan, økonomi kultur, Anne Toril Eriksen Balto tildeler Troms Røde Kors og Finnmark Røde Kors 50 000 kroner hver.

Troms Holding AS har innvilget 19,2 millioner kroner til 20 prosjekter

  - Jeg er fornøyd med at ordningen kom så raskt i gang og at styret i dag har prioritert prosjekter som kan realiseres tidlig i 2021. Det er gledelig at Troms Holding kan bidra til store og små prosjekter i Troms, sier fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo (Ap).

Foreløpig seilingsnekt på alle Boreals ferger og hurtigbåter i Norge

Klokken 15:50 i dag fikk Troms og Finnmark fylkeskommune melding fra Boreal Sjø om at samtlige ferger og hurtigbåter har fått seilingsnekt av Sjøfartsdirektoratet. Alle fartøy som opereres av Boreal Sjø i Troms og Finnmark ligger nå til kai inntil videre.

Hurtigbåtterminalen på Finnsnes er nå åpen igjen

I januar ble hurtigbåtterminalen på Finnsnes stengt på grunn av omfattende fuktskader. Nå er skadene utbedret og terminalen er igjen åpen for publikum.

Frykter negative konsekvenser for filmbransjen

I sitt høringssvar til Norsk filminstitutt sier fylkesrådet i Troms og Finnmark at man ikke støtter de foreslåtte forskriftendringene knyttet til det regionale filmvirkemiddelapparatet.

Bevilget støtte til 12 prosjekter innen bærekraftig samfunnsutvikling

I samarbeid med Nordland bevilget Troms og Finnmark fylkeskommune 25,5 millioner kroner til 12 prosjekter over støtteordningen Arktis 2030.

Bompenger og vindkraft

Fyl kestinget behandlet 14 uttalelser om dagsaktuelle saker.

Budsjett og økonomiplan vedtatt

  Fylkestinget vedtok pengebruken for de neste årene. Samferdsel og utdanning utgjør de største kostnadene.

Bidrar bedre enn landsgjennomsnittet

Videregående skoler i Troms og Finnmark bidrar samlet sett bedre enn landsgjennomsnittet til at elevene fullfører utdanningen sin, viser ny analyse.  

Unge idrettsutøvere fikk stipend

Troms og Finnmark fylkeskommune delte ut seks idrettsstipend for 2020. Hvert stipend er på 15 000 kroner.

Til toppen