Aktuelt

Åpnet Nallavuopphi, Nord-Norges eldste markedsplass

I vakkert sommervær foretok fylkesordfører Ivar B. Prestbakmo (Sp) og sametingspresident Aili Keskitalo offisiell åpning av tilrettelegging og skilting av den gamle markedsplassen på Nallavuopio i Skibotn.

– Samspill kan styrke næringene og skape arbeidsplasser

Fylkesrådet har innvilget 2 995 000,- i tilskudd til samarbeidsprosjekter mellom næringene lokalmat, kreative næring og reiseliv.

Se nord - Geahča davás - Katto pohjaisheen

Regional planstrategi for Troms og Finnmark 2021-2024 ble vedtatt av fylkestinget onsdag 16. juni 2021. Dokumentet har fått navnet "Se nord - Geahča davás - Katto pohjaisheen".

Vil øke studielånskutt til 40 000

Tiltakssonen må forsterkes på åtte punkter, vedtok fylkestinget i en uttalelse fredag.

Ber Stortinget om oppdeling

F ylkestinget ber Stortinget snarest igangsette oppdeling av Troms og Finnmark fylkeskommune.

30 års kultursamarbeid sikres

Den nordnorske kulturavtalen er reforhandlet og det gode kultursamarbeidet i nord videreføres. 

10 millioner skal fordeles til bedrifter i fylket før jul

Fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo (Ap) oppfordrer alle små og mellomstore bedrifter til å sjekke ut mulighetene som ligger i ordningen Bedriftsintern opplæring (BIO).

Disse mottar filmarbeiderstipend i 2021

Filmskaperne Marja Bål Nango og Margareta F. A. Orkan mottar hvert sitt toårige arbeidsstipend på 75 000,- fra Troms og Finnmark fylkeskommune. 

Fylkestingets junimøte er åpnet

Det var kulturutøvere fra Ungdommens kulturmønstring (UKM) som sto for det kulturelle innslaget under åpninga av fylkestingets møte i juni.  

Ekstrabevilgninger til samisk kunst og kultur

Fylkesråd Anne Toril Eriksen Balto (Sp) har bevilget 50 000 kroner ekstra til den samiske festivalen Márkomeannu. Samtidig får Ung samisk scene tildelt 100 000 kroner.

Til toppen