Aktuelt

Store tap for fylkeskommunen

Korona-pandemien har gitt store tap for Troms og Finnmark fylkeskommune. – Det er mye som ikke er kompensert fra regjeringa, og det er utfordrende, sier fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo (Ap) etter orienteringa om covid-19 for fylkestinget.

To millioner til kulturtilbud for eldre

Fylkesrådet i Troms og Finnmark har fordelt kr 2 029 000 til Den kulturelle spaserstokken. Ordningen skal sikre at eldre får ta en del i kunst- og kulturlivet.

Midler til distriktsmobilisering

Fylkesrådet i Troms og Finnmark fylkeskommune har bevilget til sammen 1,3 millioner kroner til distriktsmobilisering i fylket.

Nyvinning ved Nord-Troms videregående

  Denne uka deltok fylkesråden for utdanning Bjarne Rohde (SV) på åpninga av visning -og opplæringsleiligheten ved Nord-Troms videregående skole. Leiligheten skal blant annet fungere som opplæringsarena for elever på helsefag ved skolen og vil gi et solid faglig løft.

Øst-Finnmark må bli en del av den nasjonale hydrogensatsinga

  – Vi forventer at regjeringa stiller opp og forplikter seg til å være med på hydrogensatsinga som nå skjer i Øst-Finnmark.

Finnlitt er UNDERVEIS

På grunn av koronapandemien er Finnmark internasjonale litteraturfestival utsatt med ett år. Festivalen blir i Kirkenes 27.-30. oktober 2021 med samme tema som planlagt: UNDERVEIS.

– Gi oss midler og tillitt

Fylkesråd Anne Toril Eriksen Balto (Sp) deltok i kulturministerens møte om regionreformen på kulturområdet. Her kan du lese fylkesrådens budskap til regjeringen.

Sommerskole i matematikk

Avgangselever i grunnskolen i utdanning øst (Finnmark) får nå et unikt tilbud om digital sommerskole i matematikk. Målet er ekstra motivasjon og faglig påfyll før de begynner på videregående skole.

Ny rapport: Samisk og kvensk/norskfinsk folkehelse

Den første folkehelseundersøkelsen i Troms og Finnmark ble gjennomført i 2019. Hovedrapporten ble lansert i fjor. Nå er også rapporten fra tilleggsundersøkelsen som har fokus på samisk, kvensk og norskfinsk befolkning klar.

Krever et forutsigbart flytilbud

I et brev til Samferdselsdepartementet krever fylkesråd for samferdsel, Kristina Hansen (Ap), et forutsigbart flytilbud i Troms og Finnmark.

Til toppen