Aktuelt

– Samiske museer må få bedre fasiliteter

Fylkesråd Anne Toril Eriksen Balto (Sp) satte utviklinga av samiske museer på agendaen under den åpne høringen om museumsmeldingen i Stortingets familie – og kulturkomité.

198 millioner til samferdselstiltak i Senja kommune

Fylkesrådet kunne i dag presentere et stort samferdselsløft for fylkesveger i Senja kommune. Tiltakene skal gjennomføres i løpet av 2021 og 2022.

Disse kulturhistoriske eiendommene får tilskudd

Til sammen er det fordelt 6,7 millioner til 44 privateide kulturminner, kulturmiljø og kulturlandskap i Troms og Finnmark.

Gratis kompetanseheving for leverandører fylket

Bærekraft gir konkurransefortrinn i offentlige anskaffelser. Nå kan du som leverandør få gratis kunnskap om grønne anskaffelser.

Hvordan har elevene det under «koronaåret»?

Dette er tema når Elevrådskonferansen arrangeres 15. april.  Et sentralt spørsmål som tas opp er hvordan vekslingen mellom digital og fysisk undervisning påvirker elevenes hverdag.

1, 4 millioner i driftstilskudd til friluftsrådene og FNF

Fylkesrådet bevilger 1,4 millioner til drift av fylkets fem friluftsråd og Forum for natur og friluftsliv (FNF) i Troms og Finnmark.

Digitale høringsmøter

For å sikre dialog og medvirkning inviteres det nå til digitale høringsmøter om vannforvaltningsplaner i Troms og Finnmark vannregion, samt Norsk-finsk vannregion.

13,4 millioner ekstra til koronarammede bedrifter

Nå kan koronarammede bedrifter i Troms og Finnmark søke fylkeskommunen om ferske midler til bedriftsintern opplæring. Tilskuddet skal øke kompetanseutviklingen og hindre permitteringer og oppsigelser.

Folkehelsearbeid i Troms: status og planer for 2021

Siden 2019 har fire pilotkommuner i Troms deltatt i et folkehelseprogram med fokus på psykisk helse, livskvalitet, samt barn og unge. Her kan du lese om satsningen i 2021.

Pilotprosjekt skal gi økt kunnskap og styrke næringslivet

Nord-Troms Studiesenter, Sør-Varanger Utvikling og Troms og Finnmark fylkeskommune samarbeider om prosjektet Kompetansepilot som har som mål å utvikle og teste ut modeller for kompetanseheving tilpasset næringslivets behov.

Til toppen