Aktuelt

Undervisningsfartøy til Senja

Troms og Finnmark fylkeskommune har underskrevet kontrakt med Selfa Arctic om bygging av nytt undervisningsfartøy til Senja videregående skole.

Forventninger til årets NTP

  Det nærmer seg regjeringens fremlegging av nasjonal transportplan og «lekkasjene» gjør det nervepirrende og spennende. Troms- og Finnmark fylkeskommune har store forventninger vi håper innfris.

8600 har søkt videregående skole

Totalt har 8600 personer søkt om skoleplass innen fristen 1. mars. 55 % av søkerne ønsker et studieforberedende tilbud, mens 45 % ønsker yrkesfag.

Planlegger du å bygge eller rehabilitere en kulturarena?

Fristen for søknader om spillemidler til kulturarenaer nærmer seg. Innen 1. april kan kommuner, lag og foreninger søke om tilskudd til nybygg, rehabilitering og oppgraderinger av grendehus, samfunnshus og andre kulturbygg/-arenaer.

– En viktig satsning for lokalmatnæringa

Fylkesråd for næring om miljø, Karin Eriksen (Sp), roser Kompetansenettverket for lokalmat i nord for å satse på kompetanseheving for landbruksprodusenter i 2021.

Uvær og stengte veier

Hele fylket er preget av uvær, høy vannføring og stor rasfare. Våre fagfolk og entreprenører er i full sving for å holde veinettet trygt.

Trinn 2 i Harstadpakken klar for behandling i Stortinget

  Regjeringen gir klarsignal for trinn 2 i Harstadpakken og vil fremme sak til behandling i Stortinget for endelig vedtak.

Gir støtte til 45 festivaler

Fylkesrådet har fordelt 3 550 000,- til 45 festivaler i Troms og Finnmark. Nå håper fylkesråd for plan, økonomi og kultur, Anne Toril Eriksen Balto (Sp) på en koronalettelse og gode festivalopplevelser.

Prioriterer barn og unge

Fylkesrådet har bevilget 5 793 000,- til kvenske/norskfinske språk og kulturtiltak. Prosjekter med barn og unge som målgruppe, samt prosjekter med høy måloppnåelse og kvalitet har blitt prioritert.

- Nå må vel sentralisering bli en valgkampsak!

  Fylkesrådsleder i Troms og Finnmark fylkeskommune, Bjørn Inge Mo (Ap), forventer at dagens dystre befolkningsstatistikk fra SSB åpner øynene i regjeringen.

Til toppen