Aktuelt

Søk støtte til kvenske/norskfinske tiltak i Finnmark

Fylkeskommunen lyser ut midler til kvenske/norskfinske formål i 2024. Søknadsfrist er 15. november.

Nå er det alvor!

Fylkestinget berømmer totalberedskapskommisjonen for et grundig arbeid, der forhold knyttet til samfunnssikkerhet og beredskap i Nord- Norge generelt og Øst-Finnmark spesielt, er viet stor oppmerksomhet. 

Flere tar kontakt med Mobbeombudet

Ufrivillig skolefravær er begynnelsen på utenforskap, slår Elev-, lærling og mobbeombudet i Troms og Finnmark fast i sin årsrapport for skoleåret 2022/2023. De opplever økt pågang. 

Fylkestinget er åpnet

Nå er det nest siste fylkestinget i historien til Troms og Finnmark i gang. Møte foregår digitalt, og det var den nye landsdelsmusikeren Kristian Ofstad Lindberg som sto på det kunstneriske innslaget. 

Høring: Rullering av opplæringstilbud i Troms

Nå er forslag til opplæringstilbud for ungdom i Troms skoleåret 2024/2025 ute på høring. Frist for å sende høringsinnspill er 27. oktober 2023.

Nå skal det velges nye medlemmer til Ungdommens fylkesråd

Har du lyst til å sitte i Ungdommens fylkesråd for henholdsvis Troms og Finnmark? Da må du lese videre. 

Lavangen blir omstillingskommune

Fylkesråd Marlene Bråthen (Sp) er glad for at arbeidet med å styrke både næringslivet og Lavangen kommunes utviklingsevne nå kan fortsette. 

Økt støtte til Trainee Finnmark

I 2024 kan utvalgte bedrifter få gratis deltagelse i Finnmarks eneste traineeprogram, Trainee Finnmark. Målet er å hjelpe små bedrifter med rekruttering og kompetanseheving.

Fokuserer på samfunnsutvikling i hele Finnmark

Handlingsplanen for næringsutvikling i 2023-2025 i nye Finnmark er vedtatt av fylkesrådet. Spesielt tiltak til infrastruktur og stedsutvikling vil bli viet mye oppmerksomhet de kommende årene.

30 millioner fordeles til næringslivet og kommuner i Øst-Finnmark

For å bøte på innvirkningene av Russlands krigføring i Ukraina har regjeringen bevilget ekstraordinære tilskudd til Øst-Finnmark. 

Til toppen