Aktuelt

Ny tannklinikk i Tana åpnet

  - Denne klinikken fremstår som meget funksjonell med tidsriktig og toppmoderne utstyr.

Satser på hydrogen – bredt samarbeid om forskningssøknad

TFFK har sammen med privat næringsliv og forskningsinstitusjoner søkt Forskningsrådet om 10 millioner kroner til prosjektet «Hydrogen – from Pilot to Pillar».

Nytt fylkesordførerkjede på plass

Mandag 21. september fikk fylkesordfører Ivar B. Prestbakmo (Sp) overlevert det nye fylkesordførerkjedet fra designer Ina Gravem Johansen.

Setter fokus på psykisk helse

Fylkesrådet har fordelt over 9 millioner kroner til utvikling av kommunale tiltak innen psykisk helse, trivsel og rusforebyggende arbeid.

Vil styrke sjøsamisk kultur og tradisjon

Et enstemmig fylkesråd har vedtatt at Lakselv videregående skole skal få status som ressursskole for sjøsamisk kultur og tradisjon.

– Nye Tana bru viktig for regionen

– Den nye brua er en investering som er et gode for utviklinga av den nordøstlige delen av Norge. 

Regionale kurs om spillemidler

Høsten 2020 inviterer Troms og Finnmark fylkeskommune lag og foreninger til kurs om spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet.

Forsvarsforum Nord møtte forsvarsministeren

Forumet la under et dialogmøte fram sine synspunkter på den pågående prosessen med å få Langtidsplanen for Forsvaret sendt til Stortinget for ny behandling.

Støtter miljøsertifisering av virksomheter

Næringslivet og offentlige virksomheter i Finnmark kan nå søke støtte fra Troms og Finnmark fylkeskommune til å miljøsertifisere egen virksomhet.

Samferdselsministeren fikk ønskeliste

Fylkesrådet fikk presentert fylkeskommunens innspill til Nasjonal Transportplan (NTP).

Til toppen