Aktuelt

Kulturpris, kunstnerstipend og arbeidsstipend delt ut

T roms og Finnmark fylkeskommunes kulturpris gikk til Samovarteateret, kunstnerstipendet til Marte Lill Somby og arbeidsstipendet til Mari Ane Bøe.

63 millioner til sjømatveier i Troms og Finnmark

I statsbudsjettet for 2020 ble det opprettet en tilskuddsordning for vedlikehold av fylkesveger hvor viktige strekninger for sjømatnæringa ble prioritert. Fylkeskommunen må stille med 60% egenandel i prosjektene.

Vil du fullføre din videregående opplæring?

Fylkeskommunen er tilført midler for å kunne gi tilbud til de som er permitterte eller arbeidsledige, og som ikke tidligere har fått fullført og bestått videregående opplæring.

Digital rundreise med nasjonale tilskuddsordninger

Når pandemien begrenser reise- og befaringsmulighetene, opplever vi rekordstort oppmøte når de nasjonale tilskuddsordningene til kulturarenaer inviteres på digital rundreise i Troms og Finnmark.

Skal diskutere nordområdemeldinga

Fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo (Ap) har invitert en rekke sentrale aktører i nord til en offentlig debatt om nordområdemeldinga.

55,9 millioner til utslippsfrie hurtigbåter

Troms og Finnmark fylkeskommune har sammen med Vestland, Nordland og Trøndelag fått tildelt 55,9 millioner kroner fra Miljødirektoratet til å utvikle framtidens miljøvennlige hurtigbåter.

Si nei til fritt skolevalg

Fylkeskommuner landet rundt står sammen om oppfordring til Stortinget: Stopp regjeringens forslag om å innføre fritt skolevalg i hele landet!

Stor interesse for prosjektmidler til kvenske/norskfinske tiltak

Ved søknadsfristens utløp 15. november hadde nærmere 50 søknader kommet inn til Troms og Finnmark fylkeskommune. Søknadene er nå under behandling.

Krever stans i høring

Landsdelsrådet for kultur i Nord-Norge reagerer på manglende involvering, og krever at Kulturdepartementet stanser høringen om det regionale filmvirkemiddelapparatet.

Reguleringer i kongekrabbefiske 2021

Fylkesrådet er kritisk til Fiskeridirektoratets forslag til reguleringer i kongekrabbefiske i 2021. De mener direktoratet i alt for liten grad har konsekvensutredet de forslag og alternativer som fremmes i høringen.

Til toppen