Aktuelt

Nå er jakten på ny fylkesdirektør i gang

Den nye fylkesdirektøren i Troms vil være med og lede rundt 2000 ansatte, når Troms fylkeskommune gjenoppstår 1. januar 2024.

Fylkeskommunen med TikTok-restriksjoner

Fylkesrådet har vedtatt at fylkesrådet, de politiske rådgiverne samt øverste administrative ledelse i Troms og Finnmark fylkeskommune ikke skal ha appene TikTok og Telegram på sine tjenestetelefoner.

Innspillspanelet for tiltakssonen klart

I mars vedtok fylkesrådet å sette ned et innspillspanel for å gi fylkeskommunen mer kunnskap om tiltakssonen. Nå er navnene klare på de som skal sitte i panelet. – Vi vil være en pådriver for utviklinga av virkemidlene i regionen, sier fylkesrådsleder Kristina Torbergsen (Ap). 

Beredskapsøvelse holdes i Maursundtunnelen

Torsdag 04.05.2023 gjennomføres det beredskapsøvelse i Maursundtunnelen på fv. 866. Tunnelen vil derfor være stengt i tidsrommet 12.30-16.30.

Sammen om framtidig vekst

Tromsvekstavtalene sto på agendaen da fylkesrådsleder Kristina Torbergsen (Ap) møtte Nord-Tromsrådet i Nordreisa fredag.

38 millioner til bærekraftig samfunnsutvikling

Har du et prosjekt som bidrar kan bidra til bærekraftig samfunnsutvikling i nord? Nå kan du søke økonomisk støtte til ditt prosjekt fra ordningen Arktisk 2030. 

100 000 kroner til kvenske/norskfinske formål i Finnmark

Fylkesråd for økonomi og kultur, Ronald Wærnes (Sp), har fordelt 100 000 kroner fra budsjettposten Midler til kvenske/norskfinske formål i Finnmark til seks prosjekter.

På turné i Nord-Troms

Arbeid og velferd var hovedtema da fylkesrådsleder Kristina Torbergsen (Ap) tok turen hjem til Skjervøy torsdag 27. april.

Planlegging for fremtiden

Bærekraftig arealbruk var hovedtema da årets reguleringsplankonferanse ble avhold i fylkestingssalen på Fylkeshuset i Tromsø. 

Avtale styrker Øst-Finnmark

Fylkeskommunen og Øst-Finnmarkrådet inngår en samarbeidsavtale til en million kroner. Målet er å styrke samfunnsutviklinga i Øst-Finnmark.

Til toppen