Aktuelt

Rohde på skoleturné

Sjøvegan videregående skole var første stopp for fylkesråd for utdanning Bjarne Rohde, som 21. februar startet sin skoleturné i Troms og Finnmark. 

Tilbyr gratis løft for å bli mer klimavennlig

Et nytt klimanettverk i regi av Troms og Finnmark fylkeskommune skal bidra til en mer bærekraftig framtid i nord. For kommuner og bedrifter er det gratis å delta i 2020.

Ungdommens fylkesråd er valgt

  14. – 16. februar var engasjert ungdom fra hele Troms og Finnmark samlet til Ungdommens fylkesting i Tromsø.

Møter kulturaktører i Sør-Varanger

Kulturkomiteen i Troms og Finnmark hadde sitt første møte. I Kirkenes treffer de ulike kulturinstitusjoner.

Glad for utslippstopp

  – Samarbeid med Murmansk er viktig, men jeg er spesielt glad for at utslippene fra Nikelverket stoppes.

Kompetanseforum Arktis etablert

Fylkesrådet i Troms og Finnmark etablerer Kompetanseforum Arktis for å møte regionens kompetanse- og arbeidsmarkedsutfordringer.

Ny hurtigbåt i rute

Snart kan bygginga av ny kombibåt starte, og den blir sjøklar neste sommer.

Økte fergepriser krever nasjonal innsats

Fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo (Ap) stiller opp på nasjonalt samarbeid for å få regjering og Storting til å ta større ansvar for finansiering av fergetilbudet langs kysten.

Fylkesråden for utdanning på rektormøte

6. og 7. februar var det rektormøte for skolelederne i Troms og Finnmark. Fylkesråd for utdanning, Bjarne Rohde (SV), benyttet anledningen til å invitere seg selv på skolebesøk.

Kapasitetsjustering i akvakultur – «Trafikklyssystemet»

Nærings- og fiskeridepartementet lyser ut salg av nye tillatelser til akvakultur med matfisk av laks, ørret og regnbueørret, jf. § 4 i forskrift om tildeling av nye tillatelser til akvakultur med matfisk i sjø av laks, ørret og regnbueørret i 2020.

Til toppen