Aktuelt

Et stort kompetanseløft i Troms

Fylkesrådet har innvilget 2 850 000,- til Nordnorsk vitensenter. Pengene skal brukes til å formidle forskning tilpasset unge i hele regionen. Støtten fordeles over tre år.

Tre nyetablerte kunstnere flytter inn på «Kysten»

Malin Tara Sakstad, Hakkyung Son og Lin Pei-Han er tildelt etableringsatelieret for nyutdannede kunstnere for 2023-2024.

Tilskudd til studieforbund i Finnmark 2023

Fylkesråd for næring, plan, kultur og miljø, Marlene Berntsen Bråthen (Sp) har tildelt 500.000 kroner til studieforbund i Finnmark.

Ny politisk rådgiver

Rakel Hagen Olsen (SV) blir ny politisk rådgiver for fylkesråd for kunnskap og integrering, Bjarne Rohde.

Andreinntaket til videregående opplæring i Troms og Finnmark er klart

429 søkere har fått nye tilbud om plass ved videregående skoler i Troms og Finnmark fylkeskommune. 466 har fått tilbud om ventelisteplass. Svarfrist er 27. juli.

400.000 kroner til samiske formål

Fylkesrådet har tildelt i alt 400.000 kroner til samiske formål i Finnmark for 2023. Det kom inn i alt 21 søknader, og det samlede søknadsbeløpet var på 959.790 kroner.

Tildeler penger til det grønne skiftet i Troms

Troms Holding AS lyser nå ut nye tilskuddsmidler som skal bidra til det grønne skiftet og tilhørende industriutvikling.

Vil du bidra til å løfte kompetansen i ditt fag?

I takt med fagfornyelsen trenger vi nye prøvenemndsmedlemmer og vi ønsker deg som brenner for faget med på laget.

Camilla Heggeli Bjørn bli ny fylkesdirektør

Konstituert fylkesdirektør i Troms, Camilla Heggeli Bjørn, trakk det lengste strået i ansettelsesprosessen og ble mandag tilbudt stillingen på fast basis.

Hovedinntaket til videregående opplæring i Troms og Finnmark er klart

7914 søkere har fredag 7. juli fått tilbud om skoleplass i videregående skoler i Troms og Finnmark fylkeskommune fra høsten. Fristen for å svare er fredag 14. juli.

Til toppen