Aktuelt

Ruller ut plan for vei-milliarder

Fylkesrådet har to milliarder kroner de skal bruke på å ruste opp fylkesveier i Troms. Nå er planen klar for hvilke veier som skal opprustes.

Møtte EU-representanter

– Det er helt avgjørende at Nord-Norge har et ord med i laget når man i EU diskuterer arktiske og nordområderelaterte problemstillinger. Dette var Bjørn Inge Mos (Ap) hovedbudskap til EUs representanter.

42,4 millioner kroner til trafikksikkerhet

    Trafikksikkerhetsutvalget i Troms og Finnmark har fordelt 42,4 millioner kroner til ulike trafikksikkerhetstiltak i fylket.

Regjeringen vil dekke nødvendige delingskostnader

Fylkeskommuner og kommuner som ønsker å deles, kan søke om å få dekket kostnader som er direkte knyttet til delingen, ifølge kommunal og distriktsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

Gjennomfører fysisk Finnmarksmesterskap i yrkesfag

Alta videregående skole er godt i gang med planlegginga av årets Finnmarksmesterskap i yrkesfag. Torsdag formiddag ble det avgjort at de skal gjennomføre fysiske konkurranser.

Endrer LOSA-tilbud og i Vardø

Fylkesråd for utdanning og integrering, Bjarne Rohde (SV), melder om endringer fra det som ble vedtatt før jul i tilbudet i videregående opplæring i Finnmark. Endringene gjelder LOSA-ordninga og studiespesialisering i Vardø.

Samarbeider om trafikksikkerhet

Troms og Finnmark fylkeskommune (TFFK) inngår trafikksikkerhetssamarbeid med Finnmark fotballkrets.

Troms og Finnmark topper lista over andel søkere som får lærlingkontrakt

Utdanningsdirektoratet (Udir) publiserte torsdag statistikk på lærlingkontrakter i fag- og yrkesopplæringen for 2021. Funnene viser at Troms og Finnmark fylke er best i Norge - igjen. 

Fylkeskommunen delte ut 14 mill. til bedrifter i koronaåret 2021

90 bedrifter i Troms og Finnmark fikk i fjor tildelt til sammen 14,2 millioner kroner til bedriftsintern opplæring (BiO). Næringslivet har i et ekstremt krevende år raskt rettet blikket mot muligheter og omstilling, mener fylkesråd for kunnskap og integrering Bjarne Rohde (SV).

Møtte en lydhør forsvarsminister

Fylkeskommunen og NHO Arktis ønsker en dobling av lokale leverandører til Forsvaret i Troms og Finnmark innen første halvår av 2023.

Til toppen