Aktuelt

Ny hurtigbåt i rute

Snart kan bygginga av ny kombibåt starte, og den blir sjøklar neste sommer.

Økte fergepriser krever nasjonal innsats

Fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo (Ap) stiller opp på nasjonalt samarbeid for å få regjering og Storting til å ta større ansvar for finansiering av fergetilbudet langs kysten.

Fylkesråden for utdanning på rektormøte

6. og 7. februar var det rektormøte for skolelederne i Troms og Finnmark. Fylkesråd for utdanning, Bjarne Rohde (SV), benyttet anledningen til å invitere seg selv på skolebesøk.

Kapasitetsjustering i akvakultur – «Trafikklyssystemet»

Nærings- og fiskeridepartementet lyser ut salg av nye tillatelser til akvakultur med matfisk av laks, ørret og regnbueørret, jf. § 4 i forskrift om tildeling av nye tillatelser til akvakultur med matfisk i sjø av laks, ørret og regnbueørret i 2022.

Altneset kai stengt

Fergekaien for hurtigbåter på Altneset i Alta kommune har vært ute av drift de siste to ukene som følge av tekniske problemer. Stengingen får ingen konsekvenser for persontrafikken.

Fylkesrådet ønsker tog til Troms og Finnmark

Fylkesråd for samferdsel, Kristina Hansen (Ap) deltok tirsdag 28. januar på høring om Nord-Norgebanen. En viktig sak for mange i Troms og Finnmark.

Menneskene er vår viktigste kapital

Fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo (Ap) tok opp fylkeskommunens samfunnsutviklerrolle da han talte på fylkesmannens januarmøte i Alta.

Dyktige yrkesfagelever

Årets finnmarksmesterskap for yrkesfagelever ble arrangert ved Kirkenes videregående skole.

Nye muligheter for næringslivet

Romteknologi og næringsutvikling i nordområdene var hovedtemaet under sidearrangementet From Space to Earth – New Space – new business opportunities.

Ønsket velkommen til Arctic Frontiers 2020

I sin åpningstale til Arctic Frontiers trakk fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo (Ap) fram at vi som bor i nord ønsker at våre barn og barnebarn også får muligheten til å leve gode liv her, og det krever en balanse mellom industriell utvikling og bevaring av naturen.

Til toppen