Aktuelt

Ny hjemmeside for karriereveiledning

Karriere Troms og Finnmark lanserer i dag en ny, felles hjemmeside. Nå finner du karriereveilederne på karriere.tffk.no

Ber om ministermøte

Fylkesråd for næring og miljø, Karin Eriksen (Sp), er sterkt bekymret for effektene reiserestriksjoner får for fiskeri- og sjømatnæringen i fylket.

Starter forberedelsene til fylkeskommunal oppløsning

  Fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo (Ap) har bedt fylkesdirektøren om å utrede en mest mulig smertefri oppdeling av Troms og Finnmark fylkeskommune.

Fylkesrådslederen vil trekke innsigelse mot kraftledning på Brensholmen

  – Basert på mine drøftingssamtaler med alle involverte parter, anbefaler jeg at fylkesrådet åpner for en utbygging som vil være viktig for næringslivet, sier fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo (Ap).

Fylkesrådet vil utvide nybygget til Ishavsbyen videregående skole

  Nye Ishavsbyen videregående skole nærmer seg byggestart, og nå ønsker fylkesrådet å utvide byggeprosjektet med 25 millioner kroner.

Fylkesrådet ber Helse Nord om å styrke UNN som universitetssykehus

  Den viktige rollen UNN har i regionen fremheves av fylkesrådet når de gir strategisk innspill til Helse Nord.

Støtter Arctic Frontiers med 4,5 millioner

– Troms og Finnmark utgjør hjertet i de norske nordområdene, uttaler fylkesråd for næring og miljø, Karin Eriksen (Sp) i forbindelse med tildelingen.

Hva skal den nye fagskolen for Troms og Finnmark hete?

  Fra og med 1. august 2021 slår Fagskolen i Troms, Nordkapp Maritime Fagskole og Fagskolen i Kirkenes seg sammen til én fagskole for Troms og Finnmark.

Best i landet på lærekontrakter

Over 81 % av alle som søkte lærlingplass i Troms og Finnmark signerte i 2020 lærekontrakt med en bedrift eller et opplæringskontor, det gjør fylket til best i landet.

Søker om spillemidler for over 350 millioner

Totalt 206 søknader om spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet er kommet inn til TFFK fra kommuner, lag og foreninger i fylket. 

Til toppen