Aktuelt

10 millioner skal fordeles til bedrifter i fylket før jul

Fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo (Ap) oppfordrer alle små og mellomstore bedrifter til å sjekke ut mulighetene som ligger i ordningen Bedriftsintern opplæring (BIO).

Disse mottar filmarbeiderstipend i 2021

Filmskaperne Marja Bål Nango og Margareta F. A. Orkan mottar hvert sitt toårige arbeidsstipend på 75 000,- fra Troms og Finnmark fylkeskommune. 

Fylkestingets junimøte er åpnet

Det var kulturutøvere fra Ungdommens kulturmønstring (UKM) som sto for det kulturelle innslaget under åpninga av fylkestingets møte i juni.  

Ekstrabevilgninger til samisk kunst og kultur

Fylkesråd Anne Toril Eriksen Balto (Sp) har bevilget 50 000 kroner ekstra til den samiske festivalen Márkomeannu. Samtidig får Ung samisk scene tildelt 100 000 kroner.

Festivalprogrammet for Finnlitt er klart

I høst arrangeres Finnmark internasjonale litteraturfestival i Kirkenes, og onsdag 16. juni klokken 13.30 slippes festivalprogrammet.

Sommerskole kan berge karakterene

Årets elever som har karakteren 1 i fellesfag på yrkesfag får en ny sjanse til å kvalifisere seg til videre skolegang eller læreplass gjennom sommerskoler i Finnmark.

– Arktisk landbruk er viktig

Fylkesrådet har innvilget til sammen 4 275 900,- i tilskudd til landbruksrelaterte utviklingsprosjekter i Troms og Finnmark.

Gir lokale entreprenører muligheter

Med mindre driftskontrakter håper Troms og Finnmark fylkeskommune å tiltrekke seg små og mellomstore lokale aktører – for å skape mer konkurranse.

Fylkesrådet støtter fastsettelse av faste rettssteder i Alta og Tana

Fylkesrådet i Troms og Finnmark fylkeskommune støtter i sin høringsuttalelse fastleggelse av fast lagmannsrettssted for Finnmark i Alta, og anmoder videre at det også fastlegges et slikt rettssted i Tana.

Arktisk jernbaneforum: Stortingspolitikere fra Troms og Finnmark bidro til oppklaring

Fredag 21. mai ble det andre møtet i Arktisk jernbaneforum avholdt digitalt. I møtet bidro blant annet stortingsrepresentantene Cecilie Myrseth (Ap), Torgeir Knag Fylkesnes (SV) og Bengt-Rune Strifeldt (Frp) og deltagere fra Jernbanedirektoratet og Forsvaret til programmet.

Til toppen