Aktuelt

Rapport om muligheter for organisering av videregående opplæring i Finnmark klar

Fylkestinget vedtok i desember 2022 å utrede mulighetene for organisering av videregående opplæring i Finnmark.

Gratulerer Kvääniteatteri

Fylkesrådet har lenge jobbet for å sikre en sikker finansiering av Kvääniteatteri/Kventeateret. – At de fra 2024 bevilges en fast post over statsbudsjettet er en kjærkommen nyhet, sier fylkesrådsleder Kristina Torbergsen (Ap).

Kunstner eller filmarbeider bosatt i Finnmark? Søk om arbeidsstipend

Er du yrkesaktiv kunstner eller filmarbeider bosatt i Finnmark? Nå kan du søke arbeidsstipend fra fylkeskommunen. S øknadsfrist 15. oktober 2023.

Markerte veiutbedringer langs fv. 848 Ytre Forså – Sørrollnes

Torsdag 7. september inviterte Troms og Finnmark fylkeskommune til markering av veiprosjektet på veistrekningen i Ibestad kommune.

Holder kurs i selvmordsforebygging

Selvmord er et stort samfunnsproblem. Fylkeskommunen tilbyr kurs til alle kommuner i Finnmark om «førstehjelp ved selvmordsfare».

Støtter innovasjon i romindustrien

Fylkesrådet gir nær 1,9 millioner til prosjekt som skal hjelpe oppstartsbedrifter innen romindustri og jordobservasjon i Troms. – Vil bidra til et innovativt næringsliv, sier fylkesråd Marlene Berntsen Bråthen (Sp).

Trippel veiåpning på Senja

Onsdag 6. september markerte Troms og Finnmark fylkeskommune ferdigstillelse av Svarthollatunnelen, Skjærselva og Pumpeneset på fv. 862.

Midler til samiske formål i Finnmark – søk innen 1. oktober

Har du et prosjekt eller tiltak som bidrar til å fremme og utvikle samisk språk og kultur i Finnmark? Søk fylkeskommunen om tilskudd innen 1. oktober!

Forsvaret er viktig for samfunnet og samfunnet er viktig for Forsvaret

Fylkesrådsleder Kristina Torbergsen (Ap) er fornøyd med debatten om forsvarskommisjonen i fylkestinget.

Ikke hensiktsmessig med omklassifisering

Fylkestinget går imot en omklassifisering av fem fylkesveger i Troms. Ber heller staten vurdere en ekstraordinær bevilgning til de såkalte forsvarsveiene.

Til toppen