Aktuelt

Fylkesrådet støtter fastsettelse av faste rettssteder i Alta og Tana

Fylkesrådet i Troms og Finnmark fylkeskommune støtter i sin høringsuttalelse fastleggelse av fast lagmannsrettssted for Finnmark i Alta, og anmoder videre at det også fastlegges et slikt rettssted i Tana.

Arktisk jernbaneforum: Stortingspolitikere fra Troms og Finnmark bidro til oppklaring

Fredag 21. mai ble det andre møtet i Arktisk jernbaneforum avholdt digitalt. I møtet bidro blant annet stortingsrepresentantene Cecilie Myrseth (Ap), Torgeir Knag Fylkesnes (SV) og Bengt-Rune Strifeldt (Frp) og deltagere fra Jernbanedirektoratet og Forsvaret til programmet.

Klima, bærekraft og digitalisering

Fylkesråd Anne Toril Eriksen Balto (Sp) innleder i dag den digital konferansen «Klimavennlig reguleringsplanlegging og reguleringsplanarbeid i den digitale verden».

Oppfordrer til bruk av munnbind ved kollektivreiser i Alta og Hammerfest

Troms og Finnmark fylkeskommune kommer nå med en innstendig oppfordring til bruk av munnbind for de som reiser med kollektivtransport i Alta og Hammerfest.

Stortingsvalget 2021 - godkjente listeforslag

     Fylkesvalgstyret har i sitt møte 20. mai godkjent listene til stortingsvalget i Troms valgkrets og Finnmark valgkrets.

Midler til viktige samiske tiltak

Sjøsamiske mattradisjoner, nordsamisk meldingstjeneste for barn og unge, samt jubileumsmarkeringer mottar i 2021 støtte fra fylkesrådet.

Skal bevare kulturhistoriske spor fra industrien

Fylkesrådet har bevilget 1,4 millioner kroner til vedlikehold og forvaltning av industrihistoriske kulturminner i Troms og Finnmark.

Satser vilt i Troms og Finnmark

1,15 millioner fordeles av fylkesrådet til vilttiltak. 25 tiltak knyttet til høstbare viltressurser mottar støtte.

4,2 millioner til friluftsliv

Fylkesrådet har fordelt millionbeløp til friluftsaktivitet, tilrettelegging og ferdselsåreprosjekt.

Nå begynner arbeidet med Tenk Tromsø

Stortingsproposisjonen «Utbygging og finansiering av Bypakke Tenk Tromsø» er nå vedtatt i Stortinget. Nå starter arbeidet med tidenes største samferdselsløft i Tromsø.

Til toppen