Aktuelt

Millioner til nyskapende klimaprosjekt 

UiT og TFFK har fått 24 millioner fra EU til et felles klimaprosjekt, i skarp konkurranse med andre europeiske regioner. 

500 000,- til «Læring i friluft»

Fylkesrådet har bevilget 500 000,- til satsningen «Læring i friluft». Ordningen legger opp til mer og bedre uteundervisning i skolene i Troms og Finnmark.  

Asfalt for 300 millioner kroner

  Lukten av asfalt til rekordstore summer vil snart legge seg over fylket. 

– Samiske museer må få bedre fasiliteter

Fylkesråd Anne Toril Eriksen Balto (Sp) satte utviklinga av samiske museer på agendaen under den åpne høringen om museumsmeldingen i Stortingets familie – og kulturkomité.

198 millioner til samferdselstiltak i Senja kommune

Fylkesrådet kunne i dag presentere et stort samferdselsløft for fylkesveger i Senja kommune. Tiltakene skal gjennomføres i løpet av 2021 og 2022.

Disse kulturhistoriske eiendommene får tilskudd

Til sammen er det fordelt 6,7 millioner til 44 privateide kulturminner, kulturmiljø og kulturlandskap i Troms og Finnmark.

Gratis kompetanseheving for leverandører fylket

Bærekraft gir konkurransefortrinn i offentlige anskaffelser. Nå kan du som leverandør få gratis kunnskap om grønne anskaffelser.

Hvordan har elevene det under «koronaåret»?

Dette er tema når Elevrådskonferansen arrangeres 15. april.  Et sentralt spørsmål som tas opp er hvordan vekslingen mellom digital og fysisk undervisning påvirker elevenes hverdag.

1, 4 millioner i driftstilskudd til friluftsrådene og FNF

Fylkesrådet bevilger 1,4 millioner til drift av fylkets fem friluftsråd og Forum for natur og friluftsliv (FNF) i Troms og Finnmark.

Digitale høringsmøter

For å sikre dialog og medvirkning inviteres det nå til digitale høringsmøter om vannforvaltningsplaner i Troms og Finnmark vannregion, samt Norsk-finsk vannregion.

Til toppen