Aktuelt

Tilskudd til samarbeid og klynger som verktøy i næringsutvikling og vekst

Troms og Finnmark fylkeskommune har bevilget til sammen 5 millioner kroner til næringsutvikling og vekst i regionen i og etter koronasituasjonen. 

Kan fullføre videregående utdanning

Troms og Finnmark fylkeskommune tilbyr kurs for å kunne fullføre påbegynt videregående opplæring.

Søker om midler til næringsveger

Troms og Finnmark fylkeskommune håper på gjennomslag etter at tilskuddsordningen til «sjømatveger» er lyst ut.

Bevilger støtte til arrangementer i Midt-Troms

Fylkeskommunen støtter arrangementer og møteplasser som bidrar til nærings- og samfunnsutvikling i Troms og Finnmark. 

Millioner til trafikksikkerhetsmidler

Trafikksikkerhetsutvalget til Troms og Finnmark fylkeskommune ser etter gode prosjekter og tiltak for å bedre sikkerheten langs vegene.

Vil elektrifisere hurtigbåtene

  Troms og Finnmark fylkeskommune har fått tildelt kr 331.875 fra Miljødirektoratet til å utrede muligheten for elektrifisering av hurtigbåter i Vest-Finnmark.

Om kulturutvikling i Nord-Norge og NNKM

  – Og la meg likevel samtidig slå fast, at dersom departementet vurderer å finansiere og opprette en egen filial i Nordland, krever vi også at det i samme vedtaksrunde finansieres, etableres og bygges et eget kunstmuseum i Finnmark, inkludert et samisk kunstmuseum i Karasjok.

Brødrene Aa skal bygge TFFKs nye kombibåt

Fylkeskommunens nye kombibåt skal leveres i juni neste sommer. – Med denne styrker vi fartøykapasiteten i Finnmark, sier fylkesråd Kristina Hansen (Ap).

74,4 millioner til kommunene i Troms og Finnmark

  Fylkesrådet i Troms og Finnmark har i dag tildelt 74,4 millioner kroner til kommunale næringsfond i fylket. Midlene er en del av regjeringens krisepakke rettet mot styrking av kommunale næringsfond og gitt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Fordelingen mellom kommunene i fylket er gjort av fylkesrådet.

Etterlyser midler til næringsveger

Etter regjeringens utspill i fjor om mer midler til fylkeskommunale næringsveger generelt, og viktigheten av bedre næringsveger på Senja spesielt – ber fylkesråden nå om en hurtig og positiv avklaring.

Til toppen