Aktuelt

Navnet blir Fagskolen i Nord

  Interimsstyret har etter en navnekonkurranse, besluttet hva den nye fagskolen i Troms og Finnmark skal hete.

Arnulf Olsen begraves i dag

  Tidligere fylkesordfører i Finnmark, Arnulf Olsen, stedes til hvile i dag. 

Nye midler til samfunnsutvikling

Fylkeskommunen skal dele ut 6 millioner til forprosjekter som kan bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling i Nord-Norge.

Disse får støtte til kunstformidling i 2021

Seks arenaer for kunstformidling mottar til sammen 2 208 000,- i driftstøtte for 2021. Fylkesråden er imponert over hvordan institusjonen har tilpasset sin aktivitet.

Undervisningsfartøy til Senja

Troms og Finnmark fylkeskommune har underskrevet kontrakt med Selfa Arctic om bygging av nytt undervisningsfartøy til Senja videregående skole.

Forventninger til årets NTP

  Det nærmer seg regjeringens fremlegging av nasjonal transportplan og «lekkasjene» gjør det nervepirrende og spennende. Troms- og Finnmark fylkeskommune har store forventninger vi håper innfris.

8600 har søkt videregående skole

Totalt har 8600 personer søkt om skoleplass innen fristen 1. mars. 55 % av søkerne ønsker et studieforberedende tilbud, mens 45 % ønsker yrkesfag.

Planlegger du å bygge eller rehabilitere en kulturarena?

Fristen for søknader om spillemidler til kulturarenaer nærmer seg. Innen 1. april kan kommuner, lag og foreninger søke om tilskudd til nybygg, rehabilitering og oppgraderinger av grendehus, samfunnshus og andre kulturbygg/-arenaer.

– En viktig satsning for lokalmatnæringa

Fylkesråd for næring om miljø, Karin Eriksen (Sp), roser Kompetansenettverket for lokalmat i nord for å satse på kompetanseheving for landbruksprodusenter i 2021.

Uvær og stengte veier

Hele fylket er preget av uvær, høy vannføring og stor rasfare. Våre fagfolk og entreprenører er i full sving for å holde veinettet trygt.

Til toppen