Aktuelt

Trinn 2 i Harstadpakken klar for behandling i Stortinget

  Regjeringen gir klarsignal for trinn 2 i Harstadpakken og vil fremme sak til behandling i Stortinget for endelig vedtak.

Gir støtte til 45 festivaler

Fylkesrådet har fordelt 3 550 000,- til 45 festivaler i Troms og Finnmark. Nå håper fylkesråd for plan, økonomi og kultur, Anne Toril Eriksen Balto (Sp) på en koronalettelse og gode festivalopplevelser.

Prioriterer barn og unge

Fylkesrådet har bevilget 5 793 000,- til kvenske/norskfinske språk og kulturtiltak. Prosjekter med barn og unge som målgruppe, samt prosjekter med høy måloppnåelse og kvalitet har blitt prioritert.

- Nå må vel sentralisering bli en valgkampsak!

  Fylkesrådsleder i Troms og Finnmark fylkeskommune, Bjørn Inge Mo (Ap), forventer at dagens dystre befolkningsstatistikk fra SSB åpner øynene i regjeringen.

Sammen om kompetanseløft i nord

Koronapandemien har ført til at mange nå står utenfor arbeidslivet, enten som ledig eller permittert. – Benytt anledningen til å fylle på, eller formaliser din kompetanse, er oppfordringen fra fylkeskommunen, NAV, NHO og LO.

Turnusordningen må forbedres

Fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo (Ap) er bekymret for at flere kommuner i regionen står uten turnusleger, ber Helsedirektoratet justere turnusordningen.

Fylkeskommunen søker 66,5 millioner til vedlikehold

Tidligere denne uka leverte fylkesråd for samferdsel inn søknad til staten på totalt kr. 66,56 millioner. Prosjektene har geografisk spredning i Troms og Finnmark. Dette er midler som kommer i tillegg til fylkes egne budsjetter.

Krigsminner på Kvænangsfjellet

I forbindelse med utbedring og skredsikring av E6 over Kvænangsfjellet har fylkeskommunen registrert flere krigsminner fra 2. verdenskrig.

Ungdommen valgte sitt nye fylkesråd

Lørdag 13. februar ble Ungdommens fylkesting avholdt digitalt. Der ble Ole Martin Melbøe Nygård fra Harstad valgt som ny leder av Ungdommens fylkesråd. Guro Martinsen fra Nordkapp kapret vervet som ny nestleder.

9 millioner kroner til trafikksikkerhet

Troms og Finnmark fylkeskommune deler ut trafikksikkerhetsmidler til gode prosjekt i kommunene i fylket.

Til toppen