Aktuelt

Kontraktsignering for fv. 848 Ibestadtunnelen

  Mandag 28. september ble kontrakten mellom Troms og Finnmark fylkeskommune og BMO Tunnelsikring AS signert.  

Samfunnsdialog og innspill til regional planstrategi

Har du tanker om samfunnsutvikling i Troms og Finnmark? Bli med på seminar om arbeidet med ny regional planstrategi og kom med dine innspill!

Opptrapping av busstreiken vil påvirke skoleskyssen

  Her finner du informasjon om undervisning ved fylkeskommunale videregående skoler i Finnmark under en eventuell opptrapping av busstreiken.

Ny tannklinikk i Tana åpnet

  - Denne klinikken fremstår som meget funksjonell med tidsriktig og toppmoderne utstyr.

Satser på hydrogen – bredt samarbeid om forskningssøknad

TFFK har sammen med privat næringsliv og forskningsinstitusjoner søkt Forskningsrådet om 10 millioner kroner til prosjektet «Hydrogen – from Pilot to Pillar».

Nytt fylkesordførerkjede på plass

Mandag 21. september fikk fylkesordfører Ivar B. Prestbakmo (Sp) overlevert det nye fylkesordførerkjedet fra designer Ina Gravem Johansen.

Setter fokus på psykisk helse

Fylkesrådet har fordelt over 9 millioner kroner til utvikling av kommunale tiltak innen psykisk helse, trivsel og rusforebyggende arbeid.

Vil styrke sjøsamisk kultur og tradisjon

Et enstemmig fylkesråd har vedtatt at Lakselv videregående skole skal få status som ressursskole for sjøsamisk kultur og tradisjon.

– Nye Tana bru viktig for regionen

– Den nye brua er en investering som er et gode for utviklinga av den nordøstlige delen av Norge. 

Regionale kurs om spillemidler

Høsten 2020 inviterer Troms og Finnmark fylkeskommune lag og foreninger til kurs om spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet.

Til toppen