Aktuelt

Fylkesrådet satser på unge fiskere

Rekrutteringsfond for fiskere i Finnmark er klart. Fylkesrådet har revidert retningslinjene som gjaldt i Finnmark fylkeskommune og tilpasset dem til ny organisasjon.

Slik blir kollektivtilbudet fremover

  Det ordinære busstilbudet – både skolebusser og rutebusser – vil gå som normalt i Troms og Finnmark fra og med mandag 27. april.

Det er viktig også å ha fokus på ambulanseberedskapen

Fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo (Ap) er svært bekymret for ambulanseberedskapen i Nord-Troms.

Koronatiltak for TT-brukere og drosjenæringen

På grunn av den ekstraordinære situasjonen har fylkesrådet vedtatt å styrke bevilgningen til brukere av TT-ordningen i Troms og Finnmark.

Å samle flokken

  Elev- lærling og mobbeombudene i Norge gir sine råd til lærere og rektorer som snart skal ta imot elever igjen.

Støtter lokale friluftsaktiviteter

Fylkesrådet har tildelt 1 975 000 kroner til friluftslivsaktiviteter i Troms og Finnmark. Gjennom tildelingene støttes lokale lavterskeltiltak i hele fylket.

Skoleskyss starter opp 27. april

Når skolene starter opp igjen 27. april vil også skoleskysstilbudet gå som normalt.

Mentorordningen videreføres

Troms og Finnmark fylkeskommune, UiT Norges arktiske universitet og næringslivsbedrifter fortsetter verdifullt samarbeid om næringslivsmentorer i Troms.

Gir hjelp til småbedrifter i Troms og Finnmark

Bedrifter som er i en krevende situasjon på grunn av koronakrisen, kan nå søke om tilskudd til kompetanseutvikling.

Troms og Finnmark fylkeskommune presenterer egen tiltakspakke

Fylkesrådet legger frem en tiltakspakke som et samlet politisk landskap i Troms og Finnmark fylkeskommune er orientert om.

Til toppen