Aktuelt

Hurtigbåtterminalen på Finnsnes er nå åpen igjen

I januar ble hurtigbåtterminalen på Finnsnes stengt på grunn av omfattende fuktskader. Nå er skadene utbedret og terminalen er igjen åpen for publikum.

Frykter negative konsekvenser for filmbransjen

I sitt høringssvar til Norsk filminstitutt sier fylkesrådet i Troms og Finnmark at man ikke støtter de foreslåtte forskriftendringene knyttet til det regionale filmvirkemiddelapparatet.

Bevilget støtte til 12 prosjekter innen bærekraftig samfunnsutvikling

I samarbeid med Nordland bevilget Troms og Finnmark fylkeskommune 25,5 millioner kroner til 12 prosjekter over støtteordningen Arktis 2030.

Bompenger og vindkraft

Fyl kestinget behandlet 14 uttalelser om dagsaktuelle saker.

Budsjett og økonomiplan vedtatt

  Fylkestinget vedtok pengebruken for de neste årene. Samferdsel og utdanning utgjør de største kostnadene.

Bidrar bedre enn landsgjennomsnittet

Videregående skoler i Troms og Finnmark bidrar samlet sett bedre enn landsgjennomsnittet til at elevene fullfører utdanningen sin, viser ny analyse.  

Unge idrettsutøvere fikk stipend

Troms og Finnmark fylkeskommune delte ut seks idrettsstipend for 2020. Hvert stipend er på 15 000 kroner.

Kulturpris, kunstnerstipend og arbeidsstipend delt ut

T roms og Finnmark fylkeskommunes kulturpris gikk til Samovarteateret, kunstnerstipendet til Marte Lill Somby og arbeidsstipendet til Mari Ane Bøe.

63 millioner til sjømatveier i Troms og Finnmark

I statsbudsjettet for 2020 ble det opprettet en tilskuddsordning for vedlikehold av fylkesveger hvor viktige strekninger for sjømatnæringa ble prioritert. Fylkeskommunen må stille med 60% egenandel i prosjektene.

Digital rundreise med nasjonale tilskuddsordninger

Når pandemien begrenser reise- og befaringsmulighetene, opplever vi rekordstort oppmøte når de nasjonale tilskuddsordningene til kulturarenaer inviteres på digital rundreise i Troms og Finnmark.

Til toppen