Aktuelt

Sammen om kompetanseløft i nord

Koronapandemien har ført til at mange nå står utenfor arbeidslivet, enten som ledig eller permittert. – Benytt anledningen til å fylle på, eller formaliser din kompetanse, er oppfordringen fra fylkeskommunen, NAV, NHO og LO.

Turnusordningen må forbedres

Fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo (Ap) er bekymret for at flere kommuner i regionen står uten turnusleger, ber Helsedirektoratet justere turnusordningen.

Fylkeskommunen søker 66,5 millioner til vedlikehold

Tidligere denne uka leverte fylkesråd for samferdsel inn søknad til staten på totalt kr. 66,56 millioner. Prosjektene har geografisk spredning i Troms og Finnmark. Dette er midler som kommer i tillegg til fylkes egne budsjetter.

Krigsminner på Kvænangsfjellet

I forbindelse med utbedring og skredsikring av E6 over Kvænangsfjellet har fylkeskommunen registrert flere krigsminner fra 2. verdenskrig.

Ungdommen valgte sitt nye fylkesråd

Lørdag 13. februar ble Ungdommens fylkesting avholdt digitalt. Der ble Ole Martin Melbøe Nygård fra Harstad valgt som ny leder av Ungdommens fylkesråd. Guro Martinsen fra Nordkapp kapret vervet som ny nestleder.

9 millioner kroner til trafikksikkerhet

Troms og Finnmark fylkeskommune deler ut trafikksikkerhetsmidler til gode prosjekt i kommunene i fylket.

Fylkesrådet, NHO og LO vil styrke næringslivet i nord

LO, NHO og Troms og Finnmark fylkeskommune står bak et felles initiativ for å styrke regionalt næringsliv i møtet med Forsvarets behov.

Gratulerer med samenes nasjonaldag!

– En viktig dag å markere for oss som bor i Troms og Finnmark, sier fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo (Ap) i sin hilsen i anledning dagen.

Fra arbeidsinnvandrer til innbygger

I pilotprosjektet «Innflytterstrategi» er hovedmålet at arbeidsinnvandrere i Troms og Finnmark skal trives så godt at de velger å bli permanente innbyggere.

Ny hjemmeside for karriereveiledning

Karriere Troms og Finnmark lanserer i dag en ny, felles hjemmeside. Nå finner du karriereveilederne på karriere.tffk.no

Til toppen