Aktuelt

Regulerer drosjenæringa

Fylkestinget ønsker en regulering av drosjenæringa. I ni punkter i høringsuttalelsen poengterer fylkestinget hvordan drosjenæringa kan reguleres.

Stiller seg bak byvekstavtalen for Tromsø

Det ble flertall for den framforhandlede byvekstavtalen for Tromsø under det ekstraordinære fylkestinget onsdag 30. august.

En frysetørret suksesshistorie

– Forsvarets oppbygging i nord må også skape arbeidsplasser, sa fylkesrådsleder Kristina Torbergsen(Ap) under bedriftsbesøk hos forsvaresleverandøren Dry Tech.

Et steg nærmere ny skole i Harstad

Juryen som skal avgjøre hvilket arkitektteam som skal tegne den nye videregående skolen i Harstad har nå trått sammen. – Et veldig spennende arbeid, sier fylkesrådsleder Kristina Torbergsen (Ap).

Endringer av bussruter og holdeplasser fra høsten 2023

Troms og Finnmark fylkeskommune har store planer for bussruter og hovedholdeplasser fra høsten 2023. Spesielt i Alta, Vadsø og Kirkenes by gjøres det flere endringer og tiltak.

Privatisteksamen høsten 2023

Skal du ta privatisteksamen i høst, må du huske å melde deg opp. Oppmelding skal skje elektronisk i Privatistportalen i perioden 1. - 15. september.

Den første utførte strekningen i Fylkesveiløftet på Ringvassøya

Fredag var det duket for markering i Karlsøy kommune, da fylkeskommunen markerte strekningen Skulgam – Hessfjord på fylkesveg 863. 

Feiret 40 og 12.000 år

Varanger Samiske Museum jubilerte – og sjøsamisk historie og bosetning i lang tid stod i fokus.

Seks kommuner får et bedre ungdomstilbud

I høst settes folkehelseprosjektet «Fokus på møteplasser i Troms» i gang. Med en støtte på 2,7 millioner kroner fra Troms Holding skal ungdomstilbudet i seks kommuner styrkes.

Nå blir det ny asfalt på Arnøya

Allerede mandag starter arbeidet med å oppgradere fv. 7940 på Arnøya i Skjervøy kommune. Totalt er det tre strekninger som skal få nytt asfaltdekke.

Til toppen