Aktuelt

Ved hjelp av ny signalteknologi stopper endelig regionbussene på Rustahøgda igjen

Tromsø har vært klar til forhandlinger om en byvekstavtale siden 2018. Nå må porteføljen revideres og det må fattes nye lokale vedtak.

Nå er den nye tuben på havneterminalen endelig åpnet, og hurtigbåtpassasjerene kan nå gå nesten tørrskodd til båtene mellom terminal og kai.

Fredag 20. desember ble det nye varslingsanlegget for snøskred i Holmbuktura satt i drift.  Nå har ferdsel langs den rasutsatte fylkesveg 293 blitt tryggere.

Torsdag 2. januar var den flunkende nye hurtigbåten MS Fjordprinsen på sitt første offisielle oppdrag for den nye fylkeskommunen.

Fylkeskommunen inviterer til regional høringsrunde om nasjonal transportplan for 2020-2023. Frist for å komme med innspill er 27. januar.

Oppmelding skal skje elektronisk på PrivatistWeb i perioden 15. januar – 3. februar.

Fra 1. januar 2020 er Troms og Finnmark slått sammen til én fylkeskommune. Dermed har vi også fått nye, felles nettsider. 

 Flere tilskuddsordninger har søknadsfrist i februar. Se hvilke her.

Til toppen