Aktuelt

– Nye Tana bru viktig for regionen

– Den nye brua er en investering som er et gode for utviklinga av den nordøstlige delen av Norge. 

Regionale kurs om spillemidler

Høsten 2020 inviterer Troms og Finnmark fylkeskommune lag og foreninger til kurs om spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet.

Forsvarsforum Nord møtte forsvarsministeren

Forumet la under et dialogmøte fram sine synspunkter på den pågående prosessen med å få Langtidsplanen for Forsvaret sendt til Stortinget for ny behandling.

Samferdselsministeren fikk ønskeliste

Fylkesrådet fikk presentert fylkeskommunens innspill til Nasjonal Transportplan (NTP).

 – Gjenreis Husbanken!

Husbanken må gjenreises til å bli det den var ment for: Nemlig hjelp for unge til å bygge eller kjøpe seg bolig.

Skolebesøk i Nordkapp

Tettpakket og spennende program preget skolebesøket da fylkesråd for utdanning Bjarne Rohde (SV) besøkte Nordkapp videregående skole og Nordkapp maritime fagskole i Honningsvåg.

Nye koronamidler skal komme elever og lærlinger til gode

I forbindelse med revidert nasjonalbudsjett har Troms og Finnmark fylkeskommunen mottatt friske midler til utdanningssektoren.

Slik feires Nasjonal bibliotekdag i Troms og Finnmark

Tirsdag 1. september markeres Nasjonal bibliotekdag over hele landet. Bibliotekene i fylket markere dagen på forskjellige måter.

Fylkestinget 5. - 9. oktober gjennomføres digitalt

Forretningsutvalget i Troms og Finnmark fylkeskommune har etter forslag fra fylkesordfører Ivar B. Prestbakmo (Sp) vedtatt at fylkestinget i oktober avholdes som digitalt møte.

Åpnet gang- og sykkelvei i Harstad

Fylkesråd for samferdsel, Kristina Hansen (Ap), er glad for at skolebarn får en tryggere skolevei, og oppfordret samtidig enda flere til å bruke kollektivtrafikk.

Til toppen