Aktuelt

Vil elektrifisere hurtigbåtene

  Troms og Finnmark fylkeskommune har fått tildelt kr 331.875 fra Miljødirektoratet til å utrede muligheten for elektrifisering av hurtigbåter i Vest-Finnmark.

Om kulturutvikling i Nord-Norge og NNKM

  – Og la meg likevel samtidig slå fast, at dersom departementet vurderer å finansiere og opprette en egen filial i Nordland, krever vi også at det i samme vedtaksrunde finansieres, etableres og bygges et eget kunstmuseum i Finnmark, inkludert et samisk kunstmuseum i Karasjok.

Brødrene Aa skal bygge TFFKs nye kombibåt

Fylkeskommunens nye kombibåt skal leveres i juni neste sommer. – Med denne styrker vi fartøykapasiteten i Finnmark, sier fylkesråd Kristina Hansen (Ap).

74,4 millioner til kommunene i Troms og Finnmark

  Fylkesrådet i Troms og Finnmark har i dag tildelt 74,4 millioner kroner til kommunale næringsfond i fylket. Midlene er en del av regjeringens krisepakke rettet mot styrking av kommunale næringsfond og gitt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Fordelingen mellom kommunene i fylket er gjort av fylkesrådet.

Etterlyser midler til næringsveger

Etter regjeringens utspill i fjor om mer midler til fylkeskommunale næringsveger generelt, og viktigheten av bedre næringsveger på Senja spesielt – ber fylkesråden nå om en hurtig og positiv avklaring.

Felles plattform med Vegdialog 2020

  Fylkeskommunen inviterer i år kommunene til dialogmøter – for å informere og bli informert om vegadministrasjon.  

Vis do-vett i sommer

Mens naturperlene i nord fylles med forventningsfulle feriegjester, preges flere turområder av toalettpapir. – Vis hensyn i naturen, oppfordrer fylkesråd Anne Toril Eriksen Balto (Sp).

Årets arbeidsstipend gikk til Tromsø-forfatter

Forfatteren Ingvild Holvik er tildelt 100 000,- i arbeidsstipend. Det er fylkesbibliotekene i Nordland og Troms og Finnmark som deler ut det årlige stipendet.

Nye studieplasser til fagskolene i Troms og Finnmark

Stortinget har vedtatt en økning av studieplasser i fagskolene i landet. Det er en svært viktig satsing for fremtidig kompetanse i samfunnet.

Fjerner passasjerbegrensningene i kollektivtrafikken

Fra mandag 6. juli oppheves passasjerbegrensningen om bord i busser, hurtigbåter og ferger i Troms og Finnmark.

Til toppen