Aktuelt

Til topps i finalerunden for innovasjonspartnerskap!

    Samferdselsdivisjonen i Troms og Finnmark fylkeskommune får 10,3 millioner kroner fra Innovasjon Norge til utviklingsarbeid i sitt innovative skredsikringsprosjekt.

Bjørn Inge Mo sykemeldt

Fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo er sykemeldt i to uker.

Flere elever fullfører og består videregående opplæring 

Statistisk sentralbyrå presenterte gjennomføringstallene for videregående opplæring i dag. Tallene er hyggelig lesning for Troms og Finnmark.

Krever snarlig avklaring på finansiering av fiskerihavner

Et enstemmig fylkesting i Troms og Finnmark krever at staten dekker inn vedlikeholdsetterslepet av fiskerihavnene.

Nord viser vei: Avtaler mellom TFFK og NAV er klar

Troms og Finnmark fylkeskommune er først ute i landet med å inngå avtaler med NAV om ungdom og samarbeid om opplæring.

Krever å få beholde dagens fordeling fra Havbruksfondet

Et overveldende flertall i Troms og Finnmark fylkesting ga torsdag en klar melding til regjeringen:

Store tap for fylkeskommunen

Korona-pandemien har gitt store tap for Troms og Finnmark fylkeskommune. – Det er mye som ikke er kompensert fra regjeringa, og det er utfordrende, sier fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo (Ap) etter orienteringa om covid-19 for fylkestinget.

To millioner til kulturtilbud for eldre

Fylkesrådet i Troms og Finnmark har fordelt kr 2 029 000 til Den kulturelle spaserstokken. Ordningen skal sikre at eldre får ta en del i kunst- og kulturlivet.

Midler til distriktsmobilisering

Fylkesrådet i Troms og Finnmark fylkeskommune har bevilget til sammen 1,3 millioner kroner til distriktsmobilisering i fylket.

Nyvinning ved Nord-Troms videregående

  Denne uka deltok fylkesråden for utdanning Bjarne Rohde (SV) på åpninga av visning -og opplæringsleiligheten ved Nord-Troms videregående skole. Leiligheten skal blant annet fungere som opplæringsarena for elever på helsefag ved skolen og vil gi et solid faglig løft.

Til toppen