Å samle flokken

Elev- lærling- og mobbeombudene i Troms og Finnmark Anita Lervoll, Janne Sannes og Jon-Halvdan Lenning. Elev- lærling og mobbeombudene i Norge gir sine råd til lærere og rektorer som snart skal ta imot elever igjen.

Plakaten «Fase 3 Samle flokken» (PDF, 71 kB) er sendt alle skoler og skoleeiere i Troms og Finnmark. Plakaten gir råd og tips til arbeidet som nå må gjøres i forberedelse av skolestart, og vi ønsker et særskilt fokus rettet mot barn og unge som gruer seg å gå tilbake til skolen igjen.

Ombudene har vært i kontakt med elever, og foreldre til elever, som forteller at de gruer seg å komme tilbake til skolen igjen.

Vi mener det er viktig at skolene og lærerne setter av tid, og retter et særskilt fokus mot denne gruppen av elever i tida før, og etter, at skolen åpner opp igjen.

Vegring for å gå på skolen kan fort utvikle seg til skolefravær. I ukene med fjernundervisning har mange elever opplevd at det å være hjemme er et godt alternativ.

Skolen og lærerne må være tett på disse elevene, trygge og motivere sammen med foreldrene. Det går ikke av seg selv.

Fase 3 - Tilbake til skolen gjennom å samle flokken

Kommunene, skolene og lærerne i Norge har i perioden med koronasituasjonen vist imponerende evne til å raskt omstille seg, og ta i bruk digitale hjelpemidler i fjernundervisning av elevene. Den første uken var både skole, lærere, elever og foresatte i en akuttfase, som etter hvert gikk over i driftsfasen, fase 2.

Mandag 27. april skal 1.-4. trinn etter planen komme tilbake til skolen.

Og med det er vi over i fase 3 - det er på tide å samle flokken igjen.

Samfunnet og ansvarlige myndigheter har i perioden med fjernundervisning hatt høyt fokus på barn og unge som ikke har det godt hjemme. Dette med rette, for disse skal og må vi ikke glemme. Samtidig må vi heller ikke glemme barn og unge som i samme periode har fått oppleve en tryggere og bedre skolehverdag, fordi de har vært på trygg avstand fra skolen og medelever som daglig utsetter de for krenking som mobbing, vold, diskriminering og trakassering.

Kunnskapen og erfaringene lærerne har om elevgruppen sin er avgjørende. Elev-, lærling- og mobbeombudene har utarbeidet en plakat med 8 råd, som kan være til god hjelp i planlegging og gjennomføring av åpninga av skolene igjen. De første dagene blir avgjørende.

Elev- og lærling- og mobbeombudene i Troms og Finnmark bistår gjerne med råd og veiledning i slike saker.

Her kan du lese mer om elev- og lærling- og mobbeombudene

Til toppen