Agnete Masternes Hanssen fratrer som fylkesråd for samferdsel

Agnete Masternes Hanssen utenfor fylkeshuset i Vadsø. - Klikk for stort bildeAgnete Masternes Hanssen. Foto: Sunniva Tønsberg Gaski/TFFKAgnete Masternes Hanssen (Ap) fratrådte som fylkesråd for samferdsel under fylkestinget torsdag.

Tirsdag 21. juni ble fylkesråden for samferdsel gjort kjent med at fartøyene som server næringslivet på Årøya, ikke hadde de nødvendige godkjenninger fra Sjøfartsdirektoratet for frakt av drivstoff. Fylkesråden har tidligere vært orientert om at dette var iverksatt og i orden.

Det viser seg nå at de nødvendige godkjenningene på operatørens båter ikke er i orden og det foreligger heller ikke skriftlig dokumentasjon på at dette er ivaretatt.

Fylkesrådslederen understreker at saken følges opp og at nødvendige godkjenninger for frakt av tankbil skal foreligge så snart som mulig. En begjæring om tilsyn fra Sjøfartsdirektoratet er også sendt fra TFFK. 

Fylkesrådslederen aksepterte

I et parlamentarisk system er det fylkesrådene som har det øverste politiske og administrative ansvaret for sine områder. På bakgrunn av denne saken bad fylkesråd for samferdsel Agnethe Masternes Hanssen om å få fratre som fylkesråd med øyeblikkelig virkning. Fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo (Ap) har akseptert forespørselen.

– I et parlamentarisk system er det sånn det fungerer. Jeg vil understreke at Hanssen har gjort en svært god jobb i den tiden hun har vært samferdselsråd, uttaler fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo.

Vil utnevne ny

En ny fylkesråd for samferdsel vil i nær framtid bli utnevnt av fylkesrådslederen som vil ta fatt på arbeidet med samferdsel i fylket.

– Nå starter også arbeidet med å gjennomgå våre interne rutiner spesielt knyttet opp mot våre eksterne kontraktører. Alle sider i denne saken vil bli nøye fulgt opp, avslutter fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo (Ap).

Til toppen