Andre inntak til videregående er klart 

Fylkesråd for opplæring, Bjarne Rohde. - Klikk for stort bildeFylkesråd for opplæring, Bjarne Rohde. Harald F. Hereide 697 nye søkere har fått tilbud om plass ved videregående skoler i Troms og Finnmark fylkeskommune fra høsten. Svarfristen er 30. juli.

Søkere som har fått tilbud i andreinntaket må logge seg inn på vigo.no og svare på tilbudet. Inntakskontoret minner om at manglende svar er det samme som å takke nei til plass. 

Totalt har 8 348 søkere fått tilbud om videregående opplæring i Troms og Finnmark fylkeskommune. Av disse har 8 032 ungdomsrett. I første inntak hadde 8 285 ungdomsrettssøkere fått tilbud om skoleplass. Differansen mellom inntakene kan forklares med at søkere har takket ja til læreplass, takket nei til skoleplass, eller fått tilbud om skoleplass i andre fylker, på private skoler, eller ved toppidrettstilbud. 

92 prosent av alle søkere med ungdomsrett har kommet inn på sitt første ønske. Dette er en økning sammenliknet med første inntak, hvor 89 prosent kom inn på sitt første ønske. 

Ventelister 

Selv om mange tilbud har venteliste, er det også enkelte tilbud på Vg2 og Vg3 som har ledige plasser. 

Spørsmål? 

Ta kontakt med inntakskontoret via kontaktskjema, eller telefon: 77 75 50 00. Det er ventet stor pågang de neste dagene, så vi ber alle om å være tålmodige. Dersom man ikke kommer gjennom på telefon, oppfordrer vi til å bruke kontaktskjema. Inntakskontoret tar kontakt fortløpende. 

For å logge seg inn på vigo.no må søkeren benytte MinID. For spørsmål om MinID, nye koder eller liknende, må MinID kontaktes på 800 30 300 eller brukerstotte@difi.no. 

I uke 32 overtar skolene ansvaret for inntaket. Henvendelser om inntaket skal fra og med denne uken rettes direkte til skolene våre

Til toppen