Andreinntaket til videregående opplæring i Troms og Finnmark er klart

429 søkere har fått nye tilbud om plass ved videregående skoler i Troms og Finnmark fylkeskommune. 466 har fått tilbud om ventelisteplass. Svarfrist er 27. juli.

Tre elever går nedover en gang ved en skole. - Klikk for stort bildeIllustrasjonsfoto: videregående elever ved Alta videregående skole. Sunniva Tønsberg Gaski/TFFK

Søkere som har fått tilbud i andreinntaket må logge seg inn på vigo.no og svare på tilbudet. Inntakskontoret minner om at manglende svar er det samme som å takke nei til plass. 

Totalt har 7781 søkere fått tilbud om videregående opplæring i Troms og Finnmark fylkeskommune. Alle med ungdomsrett har nå fått tilbud om skoleplass. De som etter andreinntaket har fått tilbud om ventelisteplass, er søkere med voksenrett og ikke-rett.

Fordeling på yrkesfag og studieforberedende utdanningsprogram i Finnmark og Troms

Fordelt på yrkesfaglige og studieforberedende utdanningsprogram, ser vi at 3504 har fått tilbud innen de yrkesfaglige utdanningsprogrammene og 4067 har fått tilbud på de studieforberedende utdanningsprogram. I tillegg er 210 ungdommer tatt inn på forberedende kurs for minoritetsspråklige.

Til fylkeskommunale skoler i Finnmark er det 2145 som har fått et tilbud; 1101 på yrkesfag, 976 på studieforberedende utdanningsprogram og 68 på forberedende kurs for minoritetsspråklige.

Til fylkeskommunale skoler i Troms er det 5636 som har fått et tilbud: 2403 på yrkesfag, 3091 på studieforberedende og 142 på forberedende kurs for minoritetsspråklige.

Tilbud til søkere med ungdomsrett og andre rettstyper

I første inntak ble det bare gitt tilbud til ungdomsrettssøkere. I andre inntak har søkere med voksenrett og fullføringsrett også fått tilbud. Søkere med ikke-rett står på venteliste og vil bli kontaktet av skolene.

I første inntak hadde 7914 ungdomsrettssøkere fått tilbud om skoleplass. I andre inntak har totalt 7645 ungdomsrettsøkere fått tilbud om skoleplass. Noen har takket nei til skoleplass, takket ja til høyere ønske, takket ja til læreplass, fått tilbud om skoleplass i andre fylker, på private skoler, eller ved ulike landslinjetilbud.

86 søkere med fullføringsrett har fått tilbud. For søkere med voksenrett har 50 fått et tilbud om skoleplass.

Det er flere søkere som står på venteliste på høyere ønsker. Ventelistene vil endre seg etter hvor mange som svarer ja/nei på tilbud om plass.

Har du spørsmål om tilbud, skoleplass, eller ventelisteplass?

Inntakskontoret gjør ingen endringer i inntaks- og ventelister, bortsett fra oppdatering av svarene etter svarfristen den 27. juli.

Fra og med uke 31 overtar skolene ansvaret for inntaket. Da kan søkere kontakte den enkelte skole for å sette seg på lokal venteliste. Alle henvendelser om inntaket skal fra og med denne uken rettes direkte til skolene.

Spørsmål? 

Har du spørsmål kan du ta kontakt med inntakskontoret gjennom vårt kontaktskjema.

For å logge seg inn på vigo.no må søkeren benytte MinID. For spørsmål om MinID, nye koder eller liknende, må MinID kontaktes på 800 30 300 eller på e-post (brukerstotte@digdir.no).

Til toppen