Åpning av Nasjonalt villakssenter Tana - Joddu

Fylkesvaraordfører Tarjei Jensen Bech (Ap) taler under åpningen av Nasjonalt villakssenter avdeling Tana - Joddu. Her står han på scenen utenfor villakssenteret og taler i mikrofon. Ved siden av Bech står det en tolk i kofte. Det er solskinn. - Klikk for stort bildeFylkesvaraordfører Tarjei Jensen Bech (Ap) taler under åpningen av Nasjonalt villakssenter avdeling Tana - Joddu, 27. august 2021. Sunniva Tønsberg Gaski På fredag var det duket for åpning i Tana bru. Det var både taler og kulturinnslag på programmet. Fylkesvaraordfører Tarjei Jensen Bech (Ap) var en av talerne.

Nasjonalt villakssenter skal formidle kunnskap om vill laksefisk. Arbeidet omfatter laksefiskene villaks, sjøørret, sjørøye, namsblank og byglandsbleke.

– Et slikt villakssenter vil bidra til mer kunnskap om nettopp forvaltning, kultur, tradisjoner og kan formidle informasjon og bidra til utvikling. Det gleder meg å registrere at barn og unge er en prioritert målgruppe for arbeidet deres, sa Bech.

Detaljbilde fra innsiden av villakssenteret. Man ser et monter med ulike fiskesluker bak et glass. Man ser også deler av en vegg prydet med profesjoneller bilder av laks og laksefiske. Det kommer frem at det er et godt opplyst lokale, samt nyoppusset. - Klikk for stort bildeDetaljbilde fra innsiden av villakssenteret. Sunniva Tønsberg Gaski

– Det er mange aktører som har interesser knyttet til laksen og Tanavassdraget, og det oppstår spenninger og interessekonflikter. Jeg ser at villakssenteret tar mål av seg til å bidra til dialog under motto alle skal med! Det vil jeg berømme dere for, avsluttet han.

Kulturinnslagene bestod av opptredener fra blant annet Sara Marielle Gaup Beaska, Irene Pettersen, Andreas Gundersen m.m. Det ble også vist videohilsen på storskjerm fra både klima- og miljøvernminister Sveinung Rotevatn (V) og Statsforvalter Elisabeth Vik Aspaker.  

Ordfører i Tana, Helga Pedersen (Ap) fikk klippet snoren og annonsere villakssenteret for åpnet! Her står hun på scenen med en samekniv i hånden hvor hun nylig skar over snoren; et rødt pyntebånd. Ved siden av henne står daglig leder for Nasjonalt villakssenter, Alf Olsen Jr. - Klikk for stort bildeOrdfører i Tana, Helga Pedersen (Ap) fikk klippet snoren og annonsere villakssenteret for åpnet! Ved siden av henne står daglig leder for Nasjonalt villakssenter, Alf Olsen Jr. Sunniva Tønsberg Gaski Stiftelsen Nasjonalt villakssenter ble opprettet av Miljødirektoratet i desember 2019. Stiftelsens hovedformål er "å fremme formidling av kunnskap om de naturlige forutsetninger for den atlantiske villaksens utbredelse, villaksens liv og utfordringer, herunder dens betydning for tradisjoner og kulturutøvelse". Stiftelsen er landsdekkende og har fire driftsenheter i kommunene Tana, Namsos, Lærdal og Lyngdal.

Til toppen