Arktisk jernbaneforum: Stortingspolitikere fra Troms og Finnmark bidro til oppklaring

Skjermdump fra møtet Fredag 21. mai ble det andre møtet i Arktisk jernbaneforum avholdt digitalt. I møtet bidro blant annet stortingsrepresentantene Cecilie Myrseth (Ap), Torgeir Knag Fylkesnes (SV) og Bengt-Rune Strifeldt (Frp) og deltagere fra Jernbanedirektoratet og Forsvaret til programmet.

Arktisk Jernbaneforum jobber for å fremme, ivareta og formidle medlemmenes felles interesser i spørsmål og saker knyttet til utvikling av jernbane i Troms og Finnmark.

Siden forrige møte har forumet fått oppfylt sin målsetting om et prinsippvedtak i Stortinget, der en ber Regjeringa om å sett i gang arbeidet med å realisere Nord-Norgebanen. Det ble tatt opp sentrale spørsmål rundt forventinger til framdrift, og hva prinsippvedtaket betyr for det pågående arbeidet rundt ny KVU. Også utvikling relevant for andre jernbanestrekninger i Troms og Finnmark ble omtalt.

Deltakerne fikk høre forsvarets perspektiver og behov vedrørende transport i nord fra oberstløytnant i Forsvaret Jardar Gjørv og Jernbanedirektoratet ved Tor Johann Nicolaisen orienterte om Jernbanedirektoratets rolle i jernbaneutvikling i Norge.

– Vi i fylkeskommunen og i forumet har i likhet med befolkningen i Troms og Finnmark store forventninger til Stortinget om videre fremdrift i saken, og ser det som naturlig at Stortingsvedtaket om realisering av Nord-Norgebanen følges opp i NTP-behandlingen i juni, sier fylkesråd og leder av Arktisk jernbaneforum, Kristina Hansen (Ap)

Neste møte i forumet skal berammes til etter valget, der både NHO og UiT er utfordret til å si noe om hva utviklingen av jernbane i Troms og Finnmark kan bety for nærings- og samfunnsliv.

Her kan du se opptak av møtet.

Her kan du lese referatet.

Til toppen