– Arktisk landbruk er viktig

Fylkesråd for næring og miljø, Karin Eriksen. - Klikk for stort bildeFylkesråd for næring og miljø, Karin Eriksen (Sp). Harald F. Hereide Fylkesrådet har innvilget til sammen 4 275 900,- i tilskudd til landbruksrelaterte utviklingsprosjekter i Troms og Finnmark.

Fylkesråd for næring og miljø, Karin Eriksen (Sp), understreker viktigheten av landbruket i regionen.

– Det arktiske landbruket har en viktig rolle i Troms og Finnmark i form av trygg matproduksjon, foredling, bosetning og verdiskaping i fylket. Ringvirkningene fra jordbruket er betydelige. Virkemidler for å sikre og videreutvikle det arktiske landbruket for å få høyest mulig verdiskaping og regional næringsutvikling, rekruttering og kompetanseheving er særdeles viktig. Næringen har over tid hatt tøffe rammevilkår, all innsats som kan bidra til positiv utvikling på landbrukssektoren må heies frem.

Midlene er fordelt over tilskuddsordningene Regionale tilretteleggingstiltak (RT-midler) og Rekrutterings- og kompetanseheving i landbruket (RK-midler). Fordelingen er som følger:

Regionale tilretteleggingstiltak (RT-midler): 3 072 900,-

Rekrutterings- og kompetansehevning i landbruket: 1 203 000,-

Mange gode regionale utviklingsprosjekter

Fylkesråd for næring og miljø, Karin Eriksen (Sp), er stolt av å kunne bevilge midler til gode regionale landbruksprosjekter i Troms og Finnmark. For eksempel skal Troms Bondelag og Finnmark Bondelag sitt prosjekt «Fra Tall til tiltak» finne gode tiltak som kan snu den negative trenden i landbruket i Troms og Finnmark, og få iverksatt disse.

Fylkesrådet har videre valgt å støtte Nordnorsk Landbruksråd sitt prosjekt «Utarbeide en handlingsplan m/tiltaksdel for bær- grønnsaks og potetproduksjon for Nord-Norge».

– Prosjektet er svært viktig ettersom potet, grønt og bær har opplevd en nedgang i produsenter de siste nærmere 10 årene, samtidig som etterspørselen etter lokalprodusert bær, potet og grønnsaker øker. Målet for dette prosjektet er å få utarbeidet en handlingsplan med tiltaksdel for potet-, bær- og grøntprodusenter, sier fylkesråd for næring og miljø, Karin Eriksen (Sp).

Et annet godt utviklingsprosjekt som støttes av fylkesrådet er rekrutteringsprosjektet til grønne fag ved Senja og Tana videregående skoler 2021/2022. Formålet med prosjektet er å rekruttere flere søkere til landbruksutdanning.

– Rekruttering til næringa er en velkjent problemstilling i landbrukssektoren. Dette prosjektet skal profilere og markedsføre grønn utdanning. Prosjektet eies av Troms landbruksfaglige senter ved Senja videregående skole, men prosjektet er todelt og ledes fra landbruksskolene ved Tana og Senja videregående skoler. Det viser til god regional samarbeidsevne i vårt langstrakte fylke, avslutter fylkesråd Eriksen (Sp).

Til toppen