Arnulf Olsen begraves i dag

Tidligere fylkesordfører Arnulf Olsen begraves 10. mars. Han ledet fylkestinget i to perioder. På bildet det nye Fylkeshuset i Vadsø. - Klikk for stort bildeTidligere fylkesordfører Arnulf Olsen begraves 10. mars. Han ledet fylkestinget i to perioder. På bildet det nye Fylkeshuset i Vadsø. Arkiv/Harald F. Hereide  Tidligere fylkesordfører i Finnmark, Arnulf Olsen, stedes til hvile i dag. 

Arnulf Olsen ble den første fylkesordføreren i Finnmark i den nye fylkeskommunens tid. Han satt i to perioder.- fra 1976- 1983, og representerte Arbeiderpartiet. Olsen var fra Hammerfest, og begraves onsdag den 10. mars. Han ble 92 år gammel.

Fylkesvaraordfører Tarjei Jensen Bech (Ap) representerer Troms og Finnmark fylkeskommune under begravelsen. Han vil holde denne minnetalen:

"I dag tar vi farvel med Arnulf Olsen. Det er en mann som har satt sine store spor i Finnmark.

Jeg er for ung til å ha opplevd at du ble historisk, Arnulf. Du ble nemlig den første fylkesordfører i den moderne tidsepoken for den nye fylkeskommunen. Du var fylkesordfører i to perioder, fra 1976 til 1983. Partiet du representerte, Arbeiderpartiet, fikk flertallet ved det første moderne fylkestingsvalget, med 18 av 35 representanter og over 16 000 stemmer. Du fikk det man kan si var en ilddåp, fordi du skulle være fylkesvaraordfører, men så døde den som ble valgt, Henry Karlsen, rett etter valget. Men lederoppgaven tok du på strak arm i åtte år.

Norge organiserte fylkespolitikken på en nyere måte – i stedet for at fylkestingene bestod av ordførerne fra alle kommunene i Finnmark. Arnulf ble ganske klar over den nye, og kanskje større oppgaven: Det å se hele Finnmark i sammenheng.  I Finnmark fylkeskommunes historiebok for 1840-1990 ble du sitert på at «Vi måtte lære oss å bli en ny sort politikere». Og det var nettopp det å se helheten, istedenfor kommune- eller særinteresser som ble mantraet. Du ble en samfunnsbygger for hele fylket.

I løpet av den tida du fikk være med å prege finnmarkspolitikken fikk vi oppleve en storstilt flyplassutbygging. Det var blant annet Arnulf sin betydelige innsats som bidro til at vi fikk kortbanenettet som i dag er livsnerven for folket og næringslivet som bor og lever i Finnmark. Din partikollega og ditt bysbarn, Annemarie Lorentzen, fikk åpnet flere flyplasser på kortbanenettet, deriblant Hammerfest.  Og du brukte selv kystruta, som du var med på å kjempe for fra fylkeshovedstaden Vadsø, til hjembyen Hammerfest flittig.

Hammerfest opplevde også sykehus-utbygging og satsing på to videregående skoler i din tid. Dette betraktet du som løft for samfunnet, og for ungdommen. Også din store rolle i å bøte på den alvorlige mangelen på allmennleger i Finnmark fikk stor betydning. Arnulf bidro stort til at finnmarkinger skulle ha et likeverdig helsetilbud, som dem i resten av landet. Vi som lever i Finnmark i dag har mye å takke Arnulf for.

Som vi synger i en av våre vakreste arbeidersanger:

«sådde han korn og frihet,

sådde for oss. (…)

Nå skal de unge slekter

høste det inn»

Tilslutt vil jeg si takk. Takk til familien. 16 år som ordfører og fylkesordfører er lang tid. 16 år i tjeneste for folket. Så takk for at fylkeskommunen, Arbeiderpartiet og arbeiderbevegelsen har fått lånt han Arnulf av dere i lang tid. Nå er en lang arbeidsdag over.

På vegne av gamle Finnmark fylkeskommune og nåværende Troms og Finnmark fylkeskommune:

Takk for samfunnsinnsats. Fred med ditt minne.

Til toppen